איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פפירמייסטר עמנואל   קרמר נחום   שובלי אמאן
פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה   קרני חיה   שמואלוב רבקה
פרידמן אברהם   ראם (ויזלטיר) מרדכי   שמוטקין יוסף
ציטרינובסקי חנה   רוזי אהרון   שמוליצ'נסקי בועז
צלליכין מנוח   רוזנבליט ליאו אליעזר   שמרלינג ישראל מלך
צרשנר טובה   רויך זהבה   שרעבי (בן יפת) יוסף
קוהוסוב זהבה   רופין (הכהן) חנה    
קופ אריך יוסף   רפפורט (וינברג) תמרה