איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (בלום) רחל   גולדברג צבי הירש   ויליניץ חובב נתן
אוירבך מנחם   גיסין אבשלום   וינברג יהודית
אמיגה אברהם   גיסין (זינגר) חיה   זהבי ישעיהו
ארליך (גורביץ) לאה   גלובצ'יק נחמן   זוסמן שלמה
ארקין פרידה   גלזר אדית   זוסמנוביץ רבקה ורה
בואהרון בן אהרון (גפלה) שרה זוהרה   גפלא אסתר   זיצר צפורה
בובשובר (כהן) מרים   גפלא (בן יעקב) דוד   חודורובסקי (טוליפמן) רחל
ביצ'יק אלחנן   גפלה סעודה   חממי מנחם
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   דורפגר מרק מרדכי   חן (קופמן) עקיבא
בלוך אהרון   דיסטנפלד (האקר) חיה   חריט יוסף
בלקינד ישי   האוזדורף (טופורובסקי) חוה   טרויבה צבי
בן דוד (לויתיאן) אסתר   הורביץ (בן זאב) גרטלה   יולביץ זליג
בעדני (בן יוסף) עמרם   הורביץ (ליבונטין) פנינה   יושע שמואל
בקנר סזר   היימן (יודלביץ) מרים   ייבין שמואל
בר דיין (זוסמן) דבורה   הלוי משה   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
ברויטמן חנה   הלוי (עוג'ן) סעידה   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק
ברניצקי (זיגר) העני הניה   הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   כהנובסקי אהרון
ברניצקי צבי הירש   הלל חיה שרה   כצלר יעקב
ג'דה שלום סאלם   ווטרמן אליהו   כרסנתי (קוקיה) שרינה
גבריאלוב חסיה   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   לאונר הרי ברנרד