איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (בלום) רחל   גיסין (זינגר) חיה   זוסמן שלמה
אמיגה אברהם   גלובצ'יק נחמן   זוסמנוביץ רבקה
ארליך (גורביץ) לאה   גלזר אדית   זיצר צפורה
ארקין פרידה   גפלא אסתר   חודורובסקי (טוליפמן) רחל
בובשובר (כהן) מרים   גפלא (בן יעקב) דוד   חממי מנחם
ביצ'יק אלחנן   גפלה סעודה   חן (קופמן) עקיבא
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   דיסטנפלד (האקר) חיה   חריט יוסף
בלוך אהרון   האוזדורף (טופורובסקי) חוה   טרויבה צבי
בלקינד ישי   הורביץ (בן זאב) גרטלה   יולביץ זליג
בן דוד (לויתיאן) אסתר   הורביץ (ליבונטין) פנינה   יושע שמואל
בעדני (בן יוסף) עמרם   היימן (יודלביץ) מרים   ייבין שמואל
בקנר סזר   הלוי משה   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
בר דיין (זוסמן) דבורה   הלוי (עוג'ן) סעידה   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק
ברויטמן חנה   הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   כהנובסקי אהרון
ברניצקי (זיגר) העני הניה   הלל חיה שרה   כצלר יעקב
ברניצקי צבי הירש   ווטרמן אליהו   כרסנתי (קוקיה) שרינה
ג'דה שלום סאלם   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   לאונר הרי ברנרד
גבריאלוב חסיה   ויליניץ חובב נתן   לבנטל (צימבלר) פרומיט
גולדברג צבי הירש   וינברג יהודית   לוי (נוימן) אדית
גיסין אבשלום   זהבי ישעיהו   לוין משה