איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לוי (נוימן) אדית   פכט דוד   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא
לוין משה   פליגלמן נחמן   רובשקין הדסה
לוינשטיין לואיס אשר   פרבר ארמנד אהרון   רוזין חנה
ליבונטין (דונביץ) ז'ניה הניה   פרומקיס (וילדר) שפרה   רוזנפלד זליג
מוזס משה   פרוסקובר ליב אריה   רוזנפלד (בלקן) רחל
מזי"א אליהו רוניא (רנה)   פרידמן ניסן   רינגר מאיר
מימון ציניה   צ'רנוב יואל   שוחט (גרינבלט) לאה
מרגלית (גפנר) מלכה   צוברי שלום שלמה   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
מרקוס הרי צבי הירש   צורי דוד   שורץ צבי
סולימן דוד   קוסובסקי חיים   שחין יוסף
סולימן (מזרחי) יפה ג'מילה   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע   שטמפפר שלמה
סימנסקי בוריס ברוך   קירז'נר יעקב   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
עובדיה (גלוסקא) סעידה   קליבנוב (גולדברג) יהודית לודה   שייר הירש צבי
עובדיה (בשארי) שלמה   קלס (לואיס) אריה ליב   שילוני (רפפורט) יהודית
עוג'ן ויקטוריה   קמניצר קורט   שינברג (סגל) קציעה
פאר זלקינד   קנטר ישעיהו   שיף (גינזבורג) חסיה
פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה   קפלון שמואל   שמש (פוסיצ'לסקי) אנט
פינק דיויד   קרצ'בסקי (כהן) הלן   שרעבי (בן יואש) שלום
פינשטיין עמינדב   קרצ'בסקי זינה   שרקון חנה
פישלזון אברהם   רביוב שאול   שרקון יוסף