איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי יהוד (שרעבי) רחל   גליקברג ישראל   טביב (מזרחי) רחל
איכילוב אברהם   גניס (ליטבק) שושנה   טולמצקי זלמן
איכילוב רחל   גפני (וישינקר) הרצל   טלר שלום
אקוה (מוסאל ידומי) יונה חממה   גרא (אלטשולר) יהודית   ידלין רחל
בודניק זאב   דודזון יואב   יודילוביץ ישבעם
בוקסר זלמן סולומון   דיקמן ארתור אברהם   יודילוביץ עמוס
בלוטין (בוליטין) הינדה   דרובין אליעזר   יוסיפון (גורלניק) מניה
בלומברג אריה   הובר (דרייפוס) סוזנה   יזרעאל צבי
בלקינד איתן   הוניג (ניסמון) חנה   ינובסקי הינדה
בן הריאל פריידה   הירשליר רחל   כצלר נחום
בנימיני חיים   הכהן דוד   לואיס (קרסר) לאה
ברס אברהם   הכהן (שוורץ) יהודית אדית   לוין (כהאן) חנה
גוטמן בתיה בסי   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   לוין צפורה
גוטרמן יעקב   הלל ישעיהו   מאייר חנוך
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה   הלפרין (סימינובסקי) זמירה   מאירוביץ בר כוכבא
גולדנברג משה מוסה   הרמן דוד   מאירוביץ (לוין) רחל
גולדשטיין אלקה   ופסי רפאל   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב
גולדשמיט יוסף   ורשבסקי אליהו   מורך אברהם
גורה (פקר) שושנה   חומה (וולפינזון) סטלה   מורך דבורה
גלוסקא (פנחס) סעידה   חרובי (בוקסר) שמואל   מימון אהרן