איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מימון יפה ג'מילה   פפירמייסטר אמימה   ראם שלמה
מירון (מירנסקי) יהושע   פרוסקובר (יעקובזון) פנינה   רובין (חזין) צפורה
עוקשי (טביב) האדיה יהודית   פרידריך ישעיהו   רטנר ראשי
עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא   ציברסקי (רבינוביץ) מינה   רייך יהודה
פוגל רגינה   קוסובסקי יצחק   ריסקין ראובן
פידלמן אפרים פישל   קוצ'רסקי חיה   רצ'בסקי מאיר
פינשטיין (אהרונוביץ) דורה   קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה   שורץ (קלימקר) רחל
פישל יונה   קטלובסקי משה   שטינברג משה
פישל נחמיה   קיפניס (לובמן) מרים   שלוש (ברלין) נינה
פישלזון חנה   קנטר טובה   שליט ריי ברכה
פישצנר (זאבינאווסקי) בתיה באשע   קפלן הלוי אליהו   שקולניק בן ציון
פישר (ניימן) שרה חנה   קרישבסקי עמי ראול סמואל   שרף יהודית יטי