איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ברכמן יעקב   דימנט (פרייס) בלומה
אביוב (אברמוב) אסתר   ברניצקי יצחק   דמארי גזאל אילה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   גדסי (בן אפרים) חיים   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברמוביץ שלמה   גוטגולד יעקב   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אברמסון יעקב   גוטהילף (ניימן) שלומית   דנציגר קרון יעקב נחום
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   גוטהילף שלמה   דנקנר משה
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גולדברג בן ציון   הולצר רבקה
אפרים (חממי) שמחה   גולדברג שמואל   הלוי (לוין) יעקב
אקוה (ג'דה) שרה   גולדמן יהושע   הלל (פרידלנד) שרה
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   גולדמן מנחם מקס   הר און (ריינהרץ) זאב
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   גורדון אברהם   הרמן (שקולר) שרה
בירנבוים אברהם   גינדי (כדריה) שרה   וינברג ריבה
בלי שושנה   גלוזמן דב ברל   וינדמן משה
בלקינד (סגל) חביבה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   זיגר סמי שמואל
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   גניסוצקי זאב   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גרזובסקי גור עמיהוד   חיריק שלום
בנימיני (אנוקוב) רחל   דברה מזל   טויבר (ברמן) קלרה
בק צבי   דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   טויבר שלמה
בקר אריה   דודזון מרים   טולמצקי (ויסר) טובה
ברדן (בק) אסתר   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי   טומקין ישראל