איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גרובס ישראל   יעקובי (מוגילבסקי) רחל
אבידר (פרלמוטר) ראובן   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   יקותיאלי (בן זאב) אדלאידה עדה
אדלר יוסף   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   כהן יוסף
אלוני (בוברובסקי) לאה   האן אליהו ארנסט זיגפריד   כהן קורנה מוריס
אליסון (מרקוביץ) שמעון   הובר שלמה   כהן קגן (ריבקינד) פסיה
אפשטיין זהבה גולדה   הוכפלד (גולדברג) שולמית סולה   לוין שמואל
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הולצר ארנסטינה   לנגר אברהם
ביגלמן יצחק   הנדלר דוד שלמה   מאייר (פרשקובסקי) חנה
ביגלמן פרץ   הנוך (וייס) מרגרטה מרגלית   מאייר יהושע אוזיאס
בעדני סעדה   הרניק מינה   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
בריל יוסף   הרפז (גולדנברג) שלמה   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   מיכלזון אליהו
ברשבסקי שמחה דוד   ויסר טובה   מינדלין אברהם
גורדון אליהו   ורטהיים מתתיהו   מרגלית חיים היינו
גורדון יוסף   זיגר (לובמן) נעמי   מרימס (פאר) רחל
גורדון שמשון   זינגר חיים   מרקוס ויליאם
גיסין דב   זלצר יחיאל   נהמי צלחה
גליקמן יצחק   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   נוישטדט טוביה טד
גפן יוסף   טרכטנברג (הירשלר) יהודית   סגל חיים יהודה
גפני (מזובר) רבקה   יודלביץ לילי   סגל רחל