איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   כהן יוסף
אבידר (פרלמוטר) ראובן   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   כהן קורנה מוריס
אלוני (בוברובסקי) לאה   האן אליהו ארנסט זיגפריד   כהן קגן (ריבקינד) פסיה
אליסון (מרקוביץ) שמעון   הובר שלמה   לוין שמואל
אפשטיין זהבה גולדה   הוכפלד (גולדברג) שולמית סולה   לנגר אברהם
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הולצר ארנסטינה   מאייר (פרשקובסקי) חנה
ביגלמן יצחק   הנדלר דוד שלמה   מאייר יהושע אוזיאס
ביגלמן פרץ   הרניק מינה   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
בעדני סעדה   הרפז (גולדנברג) שלמה   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
בריל יוסף   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   מינדלין אברהם
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסר טובה   מרגלית חיים היינו
ברשבסקי שמחה דוד   ורטהיים מתתיהו   מרימס (פאר) רחל
גורדון אליהו   זיגר (לובמן) נעמי   מרקוס ויליאם
גורדון יוסף   זינגר חיים   נהמי צלחה
גורדון שמשון   זלצר יחיאל   נוישטדט טוביה טד
גיסין דב   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   סגל חיים יהודה
גליקמן יצחק   טרכטנברג (הירשלר) יהודית   סגל רחל
גפן יוסף   יודלביץ לילי   סטרכילביץ משה
גפני (מזובר) רבקה   יעקובי (מוגילבסקי) רחל   סימן טוב (דישי) לאה ליילה
גרובס ישראל   יקותיאלי (בן זאב) אדלאידה עדה   עוקשי (כהן) נעמה נעמי