איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גרובס ישראל   יקותיאלי (בן זאב) אדלאידה עדה
אבידר (פרלמוטר) ראובן   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   כהן יוסף
אדלר יוסף   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   כהן קורנה מוריס
אלוני (בוברובסקי) לאה   האן אליהו ארנסט זיגפריד   כהן קגן (ריבקינד) פסיה
אליסון (מרקוביץ) שמעון   הובר שלמה   לוין שמואל
אפשטיין זהבה גולדה   הוכפלד (גולדברג) שולמית סולה   לנגר אברהם
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הולצר ארנסטינה   מאייר (פרשקובסקי) חנה
ביגלמן יצחק   הנדלר דוד שלמה   מאייר יהושע אוזיאס
ביגלמן פרץ   הרניק מינה   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
בעדני סעדה   הרפז (גולדנברג) שלמה   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
בריל יוסף   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   מינדלין אברהם
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסר טובה   מרגלית חיים היינו
ברשבסקי שמחה דוד   ורטהיים מתתיהו   מרגריטה מרגלית הנוך
גורדון אליהו   זיגר (לובמן) נעמי   מרימס (פאר) רחל
גורדון יוסף   זינגר חיים   מרקוס ויליאם
גורדון שמשון   זלצר יחיאל   נהמי צלחה
גיסין דב   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   נוישטדט טוביה טד
גליקמן יצחק   טרכטנברג (הירשלר) יהודית   סגל חיים יהודה
גפן יוסף   יודלביץ לילי   סגל רחל
גפני (מזובר) רבקה   יעקובי (מוגילבסקי) רחל   סטרכילביץ משה