איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סימן טוב (דישי) לאה ליילה   צימלגיסר אשר   רוזן אדם
עוקשי (כהן) נעמה נעמי   צלליכין יצחק חיים   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה
פירסט (מישל) יוליה   צנזור לודביג אליעזר   רוזנברג (מרגרטה) מיה
פירסט קורט   קוטלובסקי (צרפין) סימה   רוזנר רודולף רפאל
פישר אהרון   קום (הלוי) שרה אלישבע   רוחלין עמי סמך אלף
פישר (הלוי תבור) רבקה   קלימקר דוד   רוכמוטר הרי
פנחסוביץ שושנה   קלר אשר   רינצלר (רבינוביץ) צפורה
פרום חנה רבקה   קמפינסקי שמעון   רפפורט מרק
פרום שושנה   קנר ליאו אריה   שטינברג דב בוריס
פריאלניק מרדכי   קפלון ירוחם   שלמוביץ יעקב
פרנקל יצחק   קרון דב   שמאי חיה
צ'רנוב ישעיהו   קרני יהודה   שמואלי (הורביץ) ימימה
צוקרמן יואב   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה   שרקון אליעזר
צוקרמן יוסף   ראם (כץ) מרים   שרשבסקי זונדל
ציגלרויט יהודה   רביוב שרה   ששתיאל (אלפיא) צלחה