איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   ביאליק יואל   גולדמן (שיביץ) צפורה
אברמוביץ ראשי רחל   ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גולדשטיין יעקב לייב
אברמסון טוביה   בירמן יהודה   גוליק אריה
אגוזי מרדכי יעקב   בלקינד מאירה   גורדון דוד לייב
אדיבי (פינשטיין) רחביה   בלקינד (סגל) נחמה   גלוזמן (ארביטמן) סימה
אהרוני (כהן) מרים   בן זאב שמואל   גלוסקא סעדיה
אולינקי (שטימלר) אסתר   בן נסים מרדכי   גליקברג רבקה
אולינקי יעקב   בן צבי שמואל   גרשט נחמה
אופנהיים מנחם מנדל   בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   דגן (דויטש) אברהם
אוצפ יצחק   בראון אברהם   דובינסקי חנה
אורישביץ מרדכי   בראון (סקוהוף) יהודית סופי   דרובין (אושרוב) חיה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   ברנשטיין פיליפ   דרובין (וינר) שרה
איכילוב חיים   ברס יעקב   הברפלד אליעזר לצי
איליטוביץ (שילובסקי) גרוניה   ברס מתיתיהו   הוברמן רות
אליסון יפה שיינה ג'ני   ברשבסקי (סקס) טובה   הלוי בן ציון
אלתר נחום   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   הלוי (קליין) רחל
אנוקוב רבקה ריבה   גוטגולד צפורה   הלוי קראוני מחלי
אנטין (גוטמן) רחל   גוטמן יהודה   וילסון אברהם אייבי
אריה רפאל חיים   גוטרמן מרים   וינברג אריה
ארליך יפה גניה   גולדמן מוריס   וינשטיין אברהם