איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גוליק אריה
אברמוביץ ראשי רחל   בירמן יהודה   גורדון דוד לייב
אברמסון טוביה   בלקינד מאירה   גלוזמן (ארביטמן) סימה
אגוזי מרדכי יעקב   בלקינד (סגל) נחמה   גלוסקא סעדיה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   בן זאב שמואל   גליקברג רבקה
אהרוני (כהן) מרים   בן צבי שמואל   גרשט נחמה
אולינקי (שטימלר) אסתר   בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   דגן (דויטש) אברהם
אולינקי יעקב   בראון אברהם   דובינסקי חנה
אופנהיים מנחם מנדל   בראון (סקוהוף) יהודית סופי   דרובין (אושרוב) חיה
אוצפ יצחק   ברנשטיין פיליפ   דרובין יוסף
אורישביץ מרדכי   ברס יעקב   דרובין (וינר) שרה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   ברס מתיתיהו   הברפלד אליעזר לצי
איכילוב חיים   ברשבסקי (סקס) טובה   הוברמן רות
אליסון יפה שיינה ג'ני   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   הלוי בן ציון
אלתר נחום   גוטגולד צפורה   הלוי (קליין) רחל
אנוקוב רבקה ריבה   גוטמן יהודה   הלוי קראוני מחלי
אנטין (גוטמן) רחל   גוטרמן מרים   וילסון אברהם אייבי
אריה רפאל חיים   גולדמן מוריס   וינברג אריה
ארליך יפה גניה   גולדמן (שיביץ) צפורה   וינשטיין אברהם
ביאליק יואל   גולדשטיין יעקב לייב   ולרויק יחיאל