איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ משה   ברק דוד   היימן הרברט חיים
אברמסון מרים   ברקוביץ אברהם שמחה   הימן (מרחוביץ) יעקב
אהרונסון רודי שמואל   ברקוביץ חנוך   הימן (אופנהיים) צפורה
אוסטשינסקי דוד   ברקוביץ נחום   הירשליר שפרה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   גדסי (בן אפרים) סעדיה   הלל אסתר
איטקין ישראל   גולדברג שלמה סול   הס (ניישטיין) צילה
אייזנברג צביה   גולדמן דוד   וינר אברהם
אלבר (ברגר) גרשון   גולדנברג פרי פרץ   וינר נחום
אלישיב (לוי) ברטה   גולדשטיין לאה זיסל   ויסמן יעקב
אלכמיסטר יעקב   גורדון (גוטמן) לאה ליליאן   ורטהיים סימה
אלפיא אסתר   גורדון רחל   זייצוב בנימין
ארטמן יששכר סולי   גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   זייצוב יעקב
בוטל יחיא זכריה   גינזבורג יוסף מאיר   זייצוב (כץ) שרה
ביבר מאיר אליהו   גיסין (זינגר) רוזה שושנה   חן טוב דוד
בן אהרון (בביצקי) מרדכי   גלובצ'יק חנינא   חן טוב עליזה
בן אריה (חומה) מאירה   דהרי אהרון   חרלפ שלמה
בן עוזיאל ניסים   דוברובסקי יעקב   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה
בקר פרידה   הדני (סימינובסקי) בת שוע   יולני יעקב
ברגר (אלכמיסטר) צפורה   הדני (דויטש) יוחנן   יזרסקי (וולמן) חנה
ברס (גנוסוף) אהובה   הוניגסברג אריך   ינובסקי ידידיה