איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כהן מלכה   ניצן (כץ) רחל   צוהר (וולובלסקי) עליזה
כהן (הובר) פשה   סגל יושבעם   צוקרמן (הנקין) יעל
כץ דוד   סופר יעקב   צרניחוב אברהם
כץ (טופורובסקי) מרים   סטולר אפרים   קוצר חנה
כצלר (גולדברג) חנה   סמואל הנס יוחנן   קירז'נר (בוכמן) יפה
לבובסקי משה   עמבור חיים פנחס   קלימקר צפורה
לבוק זליג   עמיאל אליהו   קלר לאה
לויטה אליהו   פאר בת שבע   קנר אהרון
לויטנר מרדכי   פומרוק משה   קרישבסקי הנרי
לוין מאיר   פייער בת שבע   קרישבסקי (גונדנטל) לילי
ליבל דוד   פינק (מרקוס) דנה   קרנץ (מילר) בלומה
ליבל לאה   פינשטיין (מקוב) שפרה   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר
מוגנשטרן תמרה   פישצנר חיה שרה   רוזין חיים
מזורסקי עזריה   פליגלמן יפה שיינצה   רוזנברג יצחק
מזרחי אברהם   פנגרות מרדכי   רוחלין שלום
מזרחי בן-ציון   פנחסוביץ נעמי   רון חיים דיויד
מינץ אהרון אריה   פרומקיס יעקב   רייבר יואל
מינץ (אוסטרובר) אסתר   פרידמן גיא משה יעקב   רצ'בסקי עדה
מכנס משה   פרנקל יצחק   שורץ אליהו מאיר
מקלר חיים   צ'רנוב צבי   שטינברג שרה