איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   בק (צדיק) מרים   האן (גורדון) סוניה
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בקנר (אבולעפיה) יעל   הורביץ הרצל
אוסטשינסקי אפרים   בקר אליעזר   הורביץ עברית-חיה
אופה מחלוף   ברדיצבסקי יעקב   הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה
אוצפ (קפלן) יוכבד   ברניצקי בנימין   הילזנרט משה מקס
אושרוב משה   ברניצקי (דייב) עמינדב   הילזנרט (צויבל) תמר נטי
איזנבנד ליאון יהודה   גולדברג (צנג) טובה   הלוי חיים יהושע
אלטר פנחס   גולדברג צבי   הלל דבורה
אלתר חיים   גולדוסר גניה   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה
אניספלד צבי הירש   גולדנברג אברהם   וארון משה
ארום שמואל   גולדשטיין עמנואל   וילנר טובה
בודניק בלה   גונדלמן (גפן) יפה   וילסון יעקב ג'ק
ביחובסקי (אולינקי) צפורה   גל (צדיקוב) לאה   ויסברג (שוורצשטיין) אהובה לוצי
בירמן מנחם   גליקברג דוד בעריל   ויסמן מרים
בכרך מרדכי   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   ולד יחיאל
בלבן אליעזר   גרובס (פירסט) טובה   ולרויק נחמה
בלוך (פינברג) דורה   גריידי אברהם   וקסלמן ישראל
בן עמי (יודילוביץ) חובב   גרפינקל ז'ק יעקב   זבודיבקר יהושע
בן שמחון (עמיאל) שמחה   דודזון (ריבקס) אידה   זהבי (זיבלין) אפרים
בן-בסט בנימין   דייויס אליהו אליאס   זינגר אהרון