איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   בק (צדיק) מרים   הורביץ הרצל
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בקנר (אבולעפיה) יעל   הורביץ עברית-חיה
אוסטשינסקי אפרים   בקר אליעזר   הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה
אופה מחלוף   ברדיצבסקי יעקב   הילזנרט משה מקס
אוצפ (קפלן) יוכבד   ברניצקי בנימין   הילזנרט (צויבל) תמר נטי
אושרוב משה   ברניצקי (דייב) עמינדב   הלוי חיים יהושע
איזנבנד ליאון יהודה   גולדברג (צנג) טובה   הלל דבורה
אלטר פנחס   גולדברג צבי   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה
אלתר חיים   גולדוסר גניה   וארון משה
אניספלד צבי הירש   גולדנברג אברהם   וילנר טובה
ארום שמואל   גולדשטיין עמנואל   וילסון יעקב ג'ק
בודניק בלה   גונדלמן (גפן) יפה   ויסמן מרים
ביחובסקי (אולינקי) צפורה   גליקברג דוד בעריל   ולד יחיאל
בירמן מנחם   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   ולרויק נחמה
בכרך מרדכי   גרובס (פירסט) טובה   וקסלמן ישראל
בלבן אליעזר   גריידי אברהם   זבודיבקר יהושע
בלוך (פינברג) דורה   גרפינקל ז'ק יעקב   זהבי (זיבלין) אפרים
בן עמי (יודילוביץ) חובב   דודזון (ריבקס) אידה   זינגר אהרון
בן שמחון (עמיאל) שמחה   דייויס אליהו אליאס   זיפשטיין אלכסנדר
בן-בסט בנימין   האן (גורדון) סוניה   זלינגר שמואל