איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה
אברמוביץ צבי יעקב   בן עמי (דטילצויג) רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אברמסון אידה   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וישנבסקי משה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בקר ניסן   וכסלר ישראל
אוסטרוויל משה מונק   בראון מנפרד מרדכי   ולד אליעזר
אופנהיים סלה   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ורנץ חנה
אחיטוב אביגדור נטע   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
אייזן מאיר   גוטליב (פישצנר) שפרה   זיזובי (לוי) שרה
אייזנברג נחמן   גולדנברג (פרייס) אסתר   זינגר ברוך
איכילוב משה   גוליק (ביבר) שרה   זינגר (גוליגר) גיזל
אלמליח ליאון   גונדלמן אברהם   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
אסא אהרון הנרי   גורדון פסח   חזין דוד
אסא סנטו   גורדון (קירז'נר) רבקה   חיריק (חג'בי) מרים
בארי אברהם אבי   גינזבורג צבי הרי   טביב אמנה
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גרינברג אלתר   טיכמן יהודה
בוקס מיכאל   דומנוביץ משה   יוחמוביץ אסתר
בכר (מילר) מרים   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יושע (פרדו) אסתר
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דן רבקה   יעבץ (ברמן) אסתר
בן יוסף משה   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   יעבץ זוסמן זיגה
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   יעזיקוף שפרה