איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי משה   בן יעקב (דייפט) מרים מירה   גפלה (קפרא) לאה
אביוב בת שבע   בנארי איסר   גפן אסתר עטל
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   בק שלמה   דוברובסקי נתן
אברמסון אברהם ראובן   בראון (דוד) גונדה   דוברישמן (בלכר) שרה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ברדלאו (גינזבורג) יהודית   דודזון אבישי
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ברוור אסתר   דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל
אוקסמן זאב   ברוור מנחם   דימנט (שניאור) חיה שינדל
אייזן גרשון   ברויטמן נתן   דיקמן (המבורגר) אילזה
אלפרין זאב   ברניצקי אלידע   דרוקמן משה
אמיתי נחמה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   הימן (לרר) דבורה
אנגלברג מרדכי   גודמן (גוטמן) אברהם   הלוי בנימין
אסא (אריה) שרה   גוטמן אליעזר אוטו   הלוי נפתלי הירץ
ארנון (ארגר) ישראל   גולדמן מנחם מנדל   הלמן (מצקין) בתיה
בוברוביץ רחל   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   הלמן מנדל מנחם
בוקסר לאה   גורדון מרדכי   הנדלר חיים
ביגלמן (בזר) צפורה   גטניו (קלדרון) פרחיה   הרפז (פופל) שפרה
בידלובסקי יוסף   גיסין בנימין   וויט (ויס) יהודה
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   גליל (וויבודסקי) אריה לובה   וולקוב רחל
בלקינד מאיר עתניאל   גליקברג שושנה   וייס ארוין ישראל
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   גלעדי בנימין   וייס (אורבך) שרה