איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי משה   בנארי איסר   דוברובסקי נתן
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   בק שלמה   דוברישמן (בלכר) שרה
אברמסון אברהם ראובן   בראון גונדה   דודזון אבישי
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ברדלאו (גינזבורג) יהודית   דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ברוור אסתר   דימנט (שניאור) חיה שינדל
אוקסמן זאב   ברוור מנחם   דיקמן (המבורגר) אילזה
אייזן גרשון   ברויטמן נתן   דרוקמן משה
אלפרין זאב   ברניצקי אלידע   הימן (לרר) דבורה
אמיתי נחמה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   הלוי בנימין
אנגלברג מרדכי   גודמן (גוטמן) אברהם   הלוי נפתלי הירץ
אסא (אריה) שרה   גוטמן אליעזר אוטו   הלמן (מצקין) בתיה
ארנון (ארגר) ישראל   גולדמן מנחם מנדל   הלמן מנדל מנחם
בוברוביץ רחל   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   הנדלר חיים
בוקסר לאה   גורדון מרדכי   הרפז (פופל) שפרה
ביגלמן (בזר) צפורה   גטניו (קלדרון) פרחיה   וויט (ויס) יהודה
בידלובסקי יוסף   גיסין בנימין   וולקוב רחל
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   גליקברג שושנה   וייס ארוין ישראל
בלקינד מאיר עתניאל   גלעדי בנימין   וייס שרה
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   גפלה (קפרא) לאה   וילנר אלטס
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   גפן אסתר עטל   וינדמן אסתר