איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   בן עמי (יודילוביץ) שם   גרינבלט (זלקינד) מלכה
אולינקי יצחק   בקר (לוין) שרח   גרינברג יהושע
אוסטשינסקי הרצל   ברגר יהושע   דייויס (חומה) בכירה
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ברניצקי אלכסנדר   דרור פרימן אליאל
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   הורוביץ הר ציון אליהו
אטינגר הרצל   ברניצקי (חזין) שרה   הירש (טרייזר) לילי
איזנברג חנן לייב   ברקוביץ (טפר) טליה   הירש שמעון זיגפריד
אייזן (פלץ) עדה   ברקמן ליאון   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
אייזנברג אסתר   ברשבסקי נפתלי   הלל ירמיהו
אלוני (קלדרון) דינה   ג'דה שלמה סליימן   הנדלר (קדישביץ) בתיה
אסא יוסף   גודמן סיידי   הר און (טפר) מרים
אסא שושנה   גולדשטיין שמואל   הרשקוביץ שמעון
ארם יצחק   גורביץ שלום   וילסון (אברוטין) מניה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   וילף אליעזר
בומקולר שמחה   גיסין (פופקו) צביה   וינברג משה
ביביס יצחק   גמרניק מנשה   וינריב ישראל אריה
בלקינד עכסה   גמרניק (בקר) שפרה שורה   ויסברג זאב
בן אליעזר (שטריק) מאיר   גניסוצקי יפה   ויצברד אליפלט
בן ברוך צבי   גרוס (טפר) שושנה   זיגר שלמה
בן לולו (אזולאי) יקוט   גרין יצחק   זייצוב (פילנסקי) צפורה