איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   ברגר יהושע   דייויס (חומה) בכירה
אולינקי יצחק   ברניצקי אלכסנדר   דרור פרימן אליאל
אוסטשינסקי הרצל   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   הורוביץ הר ציון אליהו
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ברניצקי (חזין) שרה   הירש (טרייזר) לילי
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברקוביץ (טפר) טליה   הירש שמעון זיגפריד
אטינגר הרצל   ברקמן ליאון   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
איזנברג חנן לייב   ברשבסקי נפתלי   הלל ירמיהו
אייזן (פלץ) עדה   ג'דה שלמה סליימן   הנדלר (קדישביץ) בתיה
אייזנברג אסתר   גודמן סיידי   הר און (טפר) מרים
אלוני (קלדרון) דינה   גולדשטיין שמואל   הרשקוביץ שמעון
אסא יוסף   גורביץ שלום   וילסון (אברוטין) מניה
אסא שושנה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   וילף אליעזר
ארם יצחק   גיסין (פופקו) צביה   וינברג משה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גניסוצקי יפה   וינריב ישראל אריה
בומקולר שמחה   גרוס (טפר) שושנה   ויסברג זאב
ביביס יצחק   גרין יצחק   ויצברד אליפלט
בלקינד עכסה   גרינבלט (זלקינד) מלכה   זיגר שלמה
בן ברוך צבי   גרינברג יהושע   זייצוב (פילנסקי) צפורה
בן עמי (יודילוביץ) שם   גרמניק מנשה   זינר דוד
בקר (לוין) שרח   גרמניק שפרה שורה   זיסמן (שמוכר) שושנה