איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   בן עמי (יודילוביץ) שם   גרינבלט (זלקינד) מלכה
אולינקי יצחק   בקר (לוין) שרח   גרינברג יהושע
אוסטשינסקי הרצל   ברגר יהושע   דייויס (חומה) בכירה
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ברניצקי אלכסנדר   דרור פרימן אליאל
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   הורוביץ הר ציון אליהו
אטינגר הרצל   ברניצקי (חזין) שרה   היינריך מנחם מרטין
איזנברג חנן לייב   ברקוביץ (טפר) טליה   הירש (טרייזר) לילי
אייזן (פלץ) עדה   ברקמן ליאון   הירש שמעון זיגפריד
אייזנברג אסתר   ברשבסקי נפתלי   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
אלוני (קלדרון) דינה   ג'דה שלמה סליימן   הלל ירמיהו
אסא יוסף   גודמן סיידי   הנדלר (קדישביץ) בתיה
אסא שושנה   גולדשטיין שמואל   הר און (טפר) מרים
ארם יצחק   גורביץ שלום   הרשקוביץ שמעון
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   וילסון (אברוטין) מניה
בומקולר שמחה   גיסין (פופקו) צביה   וילף אליעזר
ביביס יצחק   גמרניק מנשה   וינברג משה
בלקינד עכסה   גמרניק (בקר) שפרה שורה   וינריב ישראל אריה
בן אליעזר (שטריק) מאיר   גניסוצקי יפה   ויסברג זאב
בן ברוך צבי   גרוס (טפר) שושנה   ויצברד אליפלט
בן לולו (אזולאי) יקוט   גרין יצחק   זיגר שלמה