איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   יניב (גלר) צביה   משעניה אברהם
זלסקי (בקר) לאה   כהן אברהם   נוימן בנימין
זלסקי שרגא פדיה   כהן נתן   נימקובסקי זינה
זמסון (סגל) ליפשה   כהן (שפילגברג) צפורה   נתנזון (בילר) יהודית
זרקובסקי שמחה   כהן (לוקשין) שרה   סגל אריאל זליג הלוי
חבקין יעקב יצחק   כהנא אלישיב   סגל יהודה
חדג'י סולומון   לוי הנס   סגל נח
חובב (ויליניץ) מאיר   לוי (כהן) רוזה   סגל נחמו עמי
חומה שפירא עפרה   לוין זאב   סגלוב (בלגה) שרה
חרש אליהו   לוין רבקה   סלומון (גרובר) חנה
טביב זכריה   לזובסקי (וולינסקי) שפרה   עדיני (ברלניצקי) שרה
טויבר יחיאל   ליב חיה   עוקשי (גריידי) ידידה
טיטלמן חיים   לרנר משה   עמיאל (זבלודובסקי) שולמית
טיטלמן רבקה   מאירוביץ עקיבא   פאר (רייסנר) יהודית
טיכו יוסף   מוגילבסקי יהושע   פומרנץ יוסף
טפר אליעזר   מושין (צ'פמן) רוז   פופל פסח
טרגן (מרקוביץ) עליזה   מזרחי שלמה   פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה
ידידיה (גרשט) זהבה   מילר פנחס   פלמן אברהם
יולני מלכה   מירקין אריה   פלץ פנינה
יוניש אהרון   מרימס מנשה מוניה   פנחס זכריה