איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרבר (שטיינברג) חיה לואיז   קלס אבינעם   רוזנר צבי
פרוינד גוסטה אסתר   קמפינסקי (בובשובר) בתיה   רפפורט דוד
פרנקל (הילזנרט) שרה סלי   קנר (נסטל) לוטה   שאלתיאל מריוס מאיר
פרשקובסקי חנניה   קפולסקי אריה לייב   שולמן (יעקבסון) אהובה
פשצ'נסקי סשה שבתאי   קפלון אהרון   שורץ יצחק
צ'רקס אלימלך   קרון ריטה   שטויער יעקב
ציפינוק לאה   קריגר פאול   שטויער (שולץ) פרידה
צפמן עמנואל   קרמר (חן טוב) רחל   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
קויפמן יהושע   קרסון דן הרברט   שני (שניידר) אברהם
קוסובסקי חיה מינה   רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה   שפטל אריה
קימל נתן טוני   רובין שלמה   שר (וולפרט) פרל פנינה
קינדרמן מרים   רודומין (זוסמן) שרה   שריג (פלנר) רותי
קירז'נר (סלומון) אתיל אסתר   רוזנברג שמעון   שרשבסקי אסתר אסנת
קירז'נר יהודה   רוזנפלד משה