איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   גורלסקי גדליהו
אבריצ'ר אברהם   בן אריה משה   גורפינקיל יוסף
אברמוב (ניניו) דבורה   בן דוד אלכסנדר   גינזבורג (ליזמן) אבלין
אברמוב רחל   בק משה   גינזבורג בנימין בן
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בקר (בן זאב) חסידה   גלובצ'יק ישראל
אברמוביץ נחמיה   בקר שמואל   גליל (גולדנזון) לאה פסיה
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברואר יוסף   גליקברג אברהם
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברויטמן (וילסון) צפורה   גלפנד (וינוקור) צביה
אוקסמן רפאל   ברכמן (הירשפלד) רחל   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה
איזנבנד (חודורוב) אולגה   ברמן הרי   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה
אייזן פישל פליקס   ברנט (ברנשטיין) מתילדה   גרינברג יעקב יוסף
אנטין בן ציון   ברנפלד סטפה   גרפינקל (רוזן) רבקה
אנטין (שוובסקי) חנה   ברס אחיה   דה סואן יעקב יאפ
ארטן יצחק   ברקוביץ ראובן   דהרי (טביב) פודה כספית
אריה רפאל   ג'מיל (ימיני) חממה   דוברישמן בנימין
ארנהיים אלברט   גבין משה   דודזון (ברשבסקי) רבקה
אשכנזי אפרים   גברון מוריס   דודיס פנחס
בורוכוב רבקה   גולדברג בנימין זאב   דומנוביץ לאה
ביץ יצחק   גולדנברג דבורה   דורון (דורוגויר) יוסף
בלקין גרשון   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   דייקן צבי הירש