איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   ביץ יצחק   גבין משה
אבריצ'ר אברהם   בירנבך שלמה   גברון מוריס
אברמוב (ניניו) דבורה   בלקין גרשון   גולדברג בנימין זאב
אברמוב רחל   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   גולדנברג דבורה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בן אריה משה   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה
אברמוביץ נחמיה   בן דוד אלכסנדר   גורלסקי גדליהו
אגוזי (גולדשטיין) חרות   בק משה   גורפינקיל יוסף
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   בקר (בן זאב) חסידה   גינזבורג (ליזמן) אבלין
אוקסמן רפאל   בקר שמואל   גינזבורג בנימין בן
איזנבנד (חודורוב) אולגה   בר אילן (ברלין) שמעון   גלובצ'יק ישראל
אייזן פישל פליקס   ברואר יוסף   גליל (גולדנזון) לאה פסיה
אלון (דמבה) שמואל   ברויטמן (וילסון) צפורה   גליקברג אברהם
אנטין בן ציון   ברכמן (הירשפלד) רחל   גלפנד (וינוקור) צביה
אנטין (שוובסקי) חנה   ברמן הרי   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה
ארטן יצחק   ברנט (ברנשטיין) מתילדה   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה
אריה רפאל   ברנפלד סטפה   גרינבאום קרל
ארנהיים אלברט   ברס אחיה   גרינברג יעקב יוסף
אשכנזי אפרים   ברסלין אליעזר לייזר   גרפינקל (רוזן) רבקה
בוגוסלבסקי יוסף   ברקוביץ ראובן   דה סואן יעקב יאפ
בורוכוב רבקה   ג'מיל (ימיני) חממה   דהרי (טביב) פודה כספית