איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   גורלסקי גדליהו
אבריצ'ר אברהם   בן אריה משה   גורפינקיל יוסף
אברמוב (ניניו) דבורה   בן דוד אלכסנדר   גינזבורג (ליזמן) אבלין
אברמוב רחל   בק משה   גינזבורג בנימין בן
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בקר (בן זאב) חסידה   גלובצ'יק ישראל
אברמוביץ נחמיה   בקר שמואל   גליקברג אברהם
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברואר יוסף   גלפנד (וינוקור) צביה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברויטמן (וילסון) צפורה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה
אוקסמן רפאל   ברכמן (הירשפלד) רחל   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה
איזנבנד (חודורוב) אולגה   ברמן הרי   גרינברג יעקב יוסף
אייזן פישל פליקס   ברנט (ברנשטיין) מתילדה   גרפינקל (רוזן) רבקה
אנטין בן ציון   ברנפלד סטפה   דה סואן יעקב יאפ
אנטין (שוובסקי) חנה   ברס אחיה   דהרי (טביב) פודה כספית
ארטן יצחק   ברקוביץ ראובן   דוברישמן בנימין
אריה רפאל   ג'מיל (ימיני) חממה   דודזון (ברשבסקי) רבקה
ארנהיים אלברט   גבין משה   דודיס פנחס
אשכנזי אפרים   גברון מוריס   דומנוביץ לאה
בורוכוב רבקה   גולדברג בנימין זאב   דורון (דורוגויר) יוסף
ביץ יצחק   גולדנברג דבורה   דייקן צבי הירש
בלקין גרשון   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   דימנט שרה