איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דרור פרימן (קורקוס) לאורה   טוניס שלמה   מדליה אבא משה
הובר מתניה   טופורובסקי משה   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה
הובר סעדיה   טורנינסקי שמואל   מודריקמן רבקה
הורביץ (ליברמן) נסיה   יודוביץ (פופל) נחמה   מונק (פוקס) טרודה
הלוי תמר   יוניש (לוין) עדינה   מזובר שמואל
וולפנזון דוד   ינאי זהבה   מזרחי (לוי) יוכבד
ויטורז' משה   יניב (בירמן) מרים   מילר שמעון
וינר (מילר) אסתר העטיל   יעקובי בן ציון   מימון אליהו
ויס אלישיב   ירושלמי (פלום) צילה סציליה   מימון (מוזלמן) חוה
ולד חיים   ישראל (ישראלוביץ) סאלי   מימון מנחם מנדל
זיגר (הוכמן) חיה   כהן (רשגולין) פרידה   מלמוד יששכר שוכר
זייצוב רבקה   לוי (יאפו) עליזה   מסטרמן יצחק
זילברמן יוסף   לוין (לביאנט) אולגה   מרקה קראוזה יהודית
זמסקי (ויס) רחל   לוין חיים   מרקוביץ מנחם
חוטורי (לוין) הדסה   לוין יוסף   מרקוס ליליאן
חיון חיים   ליבוביץ (אושרוב) יוכבד   משיח נסים
חיטרוש (טביב) אסתר   ליבוביץ שלמה   נתנוף אבשלום
חרש ראובן   ליברמן ירוחם   סימנסקי (טוכמן) קלרה
טומשין מרדכי   לרנר (חינקין) יהודית   סלומון איבון
טומשין (גולדשטיין) עדה   מאירוביץ זינה   סנדיק (גורדון) דבורה