איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סניור מלכה   צוקר יצחק   רוזנברג (ניימן) בתיה
ספקטור (לויטן) מרים   צנזור אלזה עליזה   רון (סגל) צפורה פלורנס
פאפו אדלה   צנזור אמיל עמנואל   רזניק פרץ
פוחצ'בסקי יפתח   קארש בן ציון   רצ'בסקי יוסף
פוסוסורסקי אברהם   קוצ'רסקי דוד   שוב (סגל) בלהה
פורטר דוד   קוקוטק טוביה   שטיינברג סלע קורט
פורמן (קפליוק) אהובה   קירש הנרי יוליוס   שטינברג עליזה
פידלמן מתתיהו מתיס   קלימקר דניאל   שינדלר ישעיהו
פיסטל בלה   קלס (זיידמן) שולמית   שלוין (הלוי) אלקה
פישלזון עזרא   קריגר קלרה   שלוין יוסף
פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה   קרישבסקי לוסי   שליט"א (שליטא) ישראל
פנחסוביץ מתתיהו   קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שלימוביץ בתיה
פרוסקאור (ליפנסקי) סטפי   קרלין אברהם   שפירא איה חיה
פרימן (הנקין) אסתר   קרסנובסקי מיכאל   שפירא סמיט (ברד) לאה
פרנקל (לופובסקי) שפרה   קרסנובסקי (בקר) נחמה   שפרן (גלבר) נעימה
פרפרי שבתאי   קרפס (שאול לוי) פנינה   שקולניק (קורצ'יק) פנינה
צ'רנוב משה   ראובני (אנטין) צפורה   שרצ'יק (קופלר) קלרה
צ'רנוב רבקה   רביוב גבריאל   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל
צוברי (אבוטבול) ברכה   רוזין (פובימברובסקי) צילה   תגר (הירשפלד) עליזה