איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בן דור (בונודו) דב ברנרד   גפן חנה
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בן עוזיאל (אריה) רבקה   גרשט מרדכי
איכילוב עזרא   בנינסון (ולרו) שמחה   דויטש פרידה אסתר
אלבר (היימן) לאה   בקר (סובול) לאה   דיסקין שרה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הדני (דויטש) ארנסט
אניספלד (מאירוביץ) חנה   בריל (מקלף) מינה   הורביץ (מקלנבורג) טניה
אנציקובסקי כהן ראובן   ברניצקי נתן   הורביץ עמיאל
אסא ליאון   ברק (ראש) רחל   הלוי (ביריביס) רות
ארבר אליעזר   גדסי נפתלי   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אריה שרה סלינה   גוטרמן (רטנר) דבורה   וולפרט הרשל צבי
ארמן (מושין) שרה   גוטרמן יואל   וייסברוד (פרנקל) רבקה
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשטיין אבשלום   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
בורוכוביץ שלמה   גולדשטיין מתיתיהו   וינלגר צבי
ביגלמן משה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   וינשטיין מרדכי
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   ויס (ליפשיץ) רחל
בלאושטיין מלכה   גילר צבי   זוסמנוביץ יוסף
בלומברג דב   גינזבורג חנה   זילברשטיין שלמה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג נח   זינגר (גיסין) שושנה
בן אהרון רבקה   גינצבורג (גולדברג) לאה   זלמנסון יהושע זאשה
בן אליעזר יצחק   גלר ישראל   חבקין יוסף