איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בן אליעזר יצחק   גינצבורג (גולדברג) לאה
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בן דור (בונודו) דב ברנרד   גלר ישראל
איכילוב עזרא   בן עוזיאל (אריה) רבקה   גפן חנה
אלבר (היימן) לאה   בנינסון (ולרו) שמחה   גרשט מרדכי
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בק (בריל) אידה   דויטש פרידה אסתר
אניספלד (מאירוביץ) חנה   בקר (סובול) לאה   דיסקין שרה
אנציקובסקי כהן ראובן   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הדני (דויטש) ארנסט
אסא ליאון   בריל (מקלף) מינה   הורביץ (מקלנבורג) טניה
ארבר אליעזר   ברניצקי נתן   הורביץ עמיאל
אריה שרה סלינה   ברק (ראש) רחל   הלוי (ביריביס) רות
ארמן (מושין) שרה   גדסי נפתלי   הנדל בן ציון
ארנהיים ז'ק היינץ   גוטרמן (רטנר) דבורה   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
בומברג שמואל   גוטרמן יואל   וולפרט הרשל צבי
בורוכוביץ שלמה   גולדשטיין אבשלום   וייסברוד (פרנקל) רבקה
ביגלמן משה   גולדשטיין מתיתיהו   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   וינלגר צבי
בלאושטיין (רוזנבאום) מלכה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   וינשטיין מרדכי
בלומברג דב   גילר צבי   ויס (ליפשיץ) רחל
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג חנה   זוסמנוביץ יוסף
בן אהרון רבקה   גינזבורג נח   זילברשטיין שלמה