איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טביב יעקב   לויטה (ליפשיץ) רחל   מרקוביץ (אייזן) יהודית
טבצ'ניק נח   לוין (מילר) יהודית   מרקוביץ יוסף
יאפו (הופמן) עדית   לוין (שינברג) יוליה   מרקוביץ משה חיים
יברבוים מרדכי   לוין יצחק   מרקוס ארנולד אהרון זליג
יואל אפרים תאודור   ליזרוביץ (קירז'נר) ברוריה   משיח (מלכין) ליליה
ינאי (ינובסקי) יהודה   ליטבק (סלומון) חמדה   נאירנר צבי
יפת (וינוגרד) לאה   ליס אריה   נוברגי אלחנן
יששכרוב שמואל   למדן משה   נוימן עזרא
כהן (בובשובר) אסתר אסיה   לסט (טינטנער) חנה   נחמוני (שמוץ) אליקום
כהן (ברדן) ברוריה בריינה   מדובר יוסף יוז'יק   ניסים ציון
כהן גדליהו   מדובר (אושרוב) מרים   סגל הינדה לאה
כהן (טוליפמן) לאה   מדליה מרדכי   סגל מאיר עוזר
כהן (סלאוי) רומיה   מדמוני זכריה   סיקלר רבקה
כהנוב שמואל   מוגילבסקי דוד   סמואל אדית
כהנר (ורשבסקי) רחל   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה   סמולר שמואל
כנפי (קרילובצקי) בן ציון   מחניפקר עזרא   סניור יעקב
כסה (קוסוי) יונה   מירצקי מאיר   סעדיה שמעון
לבנט משה   מלכוב אברהם   עמיאל מימון
לוי חנה ארנה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן   פופל יעקב
לוי (באשר) לונה   מנדלבום שלמה   פירון נחום