איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פישמן יעקב יוסף   קריינין ג'נה הרץ   רסינסקי יעקב
פסלר אברהם   קרסו יוסף   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
פריאלניק (שרמף) מרים   קרסו יוסף אמיל   רפפורט מישקה
פריד דוד   רבינוביץ אהרון   שובלי (ישועה) לאה
פרנקל נתנאל סני   רובינשטיין מקס נתן   שובלי שמעון
פרשקובסקי בנימין   רובינשטיין (פישצנר) מרים   שולמן יהודה
קולברג (ברניצקי) נחמה   רוזנפלד הנרי הרמן   שלום שרה
קומרצ'רו אליהו   רוזנפלד חיים   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קופר מנשירוב (מדליה) בת שבע   רוזנר (ראוכברגר) חנה   שלנג זאב
קוצ'רסקי נחום   רוזנשטיין יהודה   שמאי חביב
קיסר (קייזרמן) אריה   רוחלין אסף אוסקר   שמשלביץ שלמה
קיסר (שניאור) רבקה   רוט אוריאל   שפינר עמרם
קפלן (גולדמן) פשה בטי   רוטנשטיין (סגל) יעל   שר משה
קרוין נפתלי   רוטשילד (פרנק) צילי   תפוח שרה
קרוניק שלמה   רויטמן חנה    
קריא (בנקוביץ) סימה   רוכמוטר (זקס) מרים