איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   גדסי יששכר
אבמרסון דבורה   ביאליק (יעקבסון) עדינה   גדסי טביב עליזה
אברמסון (למישוב) דבורה   ביברמן ישראל   גוטניצקי (סנג'דרמן) בתיה
אגוזי מנחם   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גוטניצקי פישל
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גולדין רבקה
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בלומברג מאיר   גולדנזון יהואש
איזלנד מלכה   בלכר חיים   גולדנזון (דורמן) רינה
אלוני (דמב) זאב   בלכר סנדר   גולצמן יוסף
אנגלברג (פרידמן) מרים   בלכר (מייבלום) פנינה   גולצמן (מלוצקר) צפורה
אנוקוב יחזקאל   בן דוד (דודזון) עשהאל   גורדון (דובניקוב) יהודית
אנוקוב מלכה מרים   בן יוסף ברטה   גורליק אהרון
אקרמן יחיאל   בן נסים שרה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה
ארום (וסרמן) מינה מלכה   בנארי (שטרן) מרים   גינדי שרה
ארונס יצחק   בק נחום   גינזבורג נח נתי
ארזי (גולדשטיין) אסתר   בקר יעקב   גלוברמן סנדר
אשל (נפרסטק) צבי   בקר רחל   גלזר שמואל
באשר בן ציון   ברגר ויקטוריה   גליקברג חביבה
בודסקי (חנקין) יהודית   ברויטמן משה   גלעדי (וינברג) ניוטה
בוטל זכריה   ברונשטיין צבי   גפן (הרצוג) שרה
בוטקובסקי שלמה   ברס אליעזר   גרינברג ברוך