איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   גדסי טביב עליזה
אבמרסון דבורה   ביאליק (יעקבסון) עדינה   גולדין רבקה
אברמסון (למישוב) דבורה   ביברמן ישראל   גולדנזון יהואש
אגוזי מנחם   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גולדנזון (דורמן) רינה
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גולצמן יוסף
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בלומברג מאיר   גולצמן (מלוצקר) צפורה
איזלנד מלכה   בלכר חיים   גורדון (דובניקוב) יהודית
אלוני (דמב) זאב   בלכר סנדר   גורליק אהרון
אנגלברג (פרידמן) מרים   בלכר (מייבלום) פנינה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה
אנוקוב יחזקאל   בן דוד (דודזון) עשהאל   גינזבורג נח נתי
אנוקוב מלכה מרים   בן יוסף ברטה   גלוברמן סנדר
אקרמן יחיאל   בנארי (שטרן) מרים   גלזר שמואל
ארום (וסרמן) מינה מלכה   בק נחום   גליקברג חביבה
ארונס יצחק   בקר יעקב   גלעדי (וינברג) ניוטה
ארזי (גולדשטיין) אסתר   בקר רחל   גפן (הרצוג) שרה
אשל (נפרסטק) צבי   ברגר ויקטוריה   גרינברג ברוך
באשר בן ציון   ברויטמן משה   גרינברג (ביצ'יק) רחל
בודסקי (חנקין) יהודית   ברונשטיין צבי   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
בוטל זכריה   ברס אליעזר   דרור פרימן ראשון
בוטקובסקי שלמה   גדסי יששכר   דשבסקי יוסף