איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בלומברג מאיר   גורליק אהרון
אבמרסון דבורה   בלכר חיים   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה
אברמסון (לימישוב) דבורה   בלכר סנדר   גינזבורג נח נתי
אגוזי מנחם   בלכר (מייבלום) פנינה   גלוברמן סנדר
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בן דוד (דודזון) עשהאל   גלזר שמואל
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בן יוסף ברטה   גליקברג חביבה
אלוני (דמב) זאב   בנארי (שטרן) מרים   גלעדי (וינברג) ניוטה
אנגלברג (פרידמן) מרים   בק נחום   גפן (הרצוג) שרה
אנוקוב יחזקאל   בקר יעקב   גרינברג ברוך
אנוקוב מלכה מרים   בקר רחל   גרינברג (ביצ'יק) רחל
ארזי (גולדשטיין) אסתר   ברגר ויקטוריה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
באשר בן ציון   ברויטמן משה   דרור פרימן ראשון
בודסקי (חנקין) יהודית   ברונשטיין צבי   דשבסקי יוסף
בוטל זכריה   ברס אליעזר   הדני (סימינובסקי) דרורה
בוטקובסקי שלמה   גדסי יששכר   הולנד יצחק
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   גדסי טביב עליזה   הולצמן מאיר שמעון
ביאליק (יעקבסון) עדינה   גולדין רבקה   הירשפלד מאיר
ביברמן ישראל   גולצמן יוסף   הירשפלד (הלל) רבקה
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גולצמן (מלוצקר) צפורה   הלל נפתלי
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גורדון (דובניקוב) יהודית   הלל (סטרכילביץ) רחל