איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   ביאליק (יעקבסון) עדינה   גולדין רבקה
אבמרסון דבורה   ביברמן ישראל   גולדנזון יהואש
אברמסון (למישוב) דבורה   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גולדנזון (דורמן) רינה
אגוזי מנחם   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גולצמן יוסף
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בלומברג מאיר   גולצמן (מלוצקר) צפורה
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בלכר חיים   גורדון (דובניקוב) יהודית
אלוני (דמב) זאב   בלכר סנדר   גורליק אהרון
אנגלברג (פרידמן) מרים   בלכר (מייבלום) פנינה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה
אנוקוב יחזקאל   בן דוד (דודזון) עשהאל   גינזבורג נח נתי
אנוקוב מלכה מרים   בן יוסף ברטה   גלוברמן סנדר
אקרמן יחיאל   בנארי (שטרן) מרים   גלזר שמואל
ארום (וסרמן) מינה מלכה   בק נחום   גליקברג חביבה
ארונס יצחק   בקר יעקב   גלעדי (וינברג) ניוטה
ארזי (גולדשטיין) אסתר   בקר רחל   גפן (הרצוג) שרה
אשל (נפרסטק) צבי   ברגר ויקטוריה   גרינברג ברוך
באשר בן ציון   ברויטמן משה   גרינברג (ביצ'יק) רחל
בודסקי (חנקין) יהודית   ברונשטיין צבי   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
בוטל זכריה   ברס אליעזר   דרור פרימן ראשון
בוטקובסקי שלמה   גדסי יששכר   דשבסקי יוסף
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   גדסי טביב עליזה   הדני (סימינובסקי) דרורה