איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ורטהיים רחל   ימפולר אריה אשר   מוסטר (מילמוט) מרים
זונדרלינג אברהם   יעקובי אלעזר   מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה
זיכל יהודה לודי   יצחקי (מזרחי) שמחה   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה
זילברשטיין (מזובר) מרים   ישעיהו ישראל   מיוחס בנימין
זלינגר ברכה ברטה   ישראלסקי אייזיק   מיכאלי (נודל) ישראל
זלצמן מנחם מנדל   כהן דב   מילטין דב
חבקין (לוקשין) עליזה   כנפי (דישבק) בלהה   מינץ אלחנן
חדג'י אלברט   לביא רפאל   מינקוב אהרון
חזין יוסף   לובינסקי (אברבאיה) פאולין   מלניק הרש
חיון איווט חיה   לוי קוברסי יצחק   מנדל (ניימאן) צפורה
חיון (גנסיה) רולנד אושריה   לויטן מלכה   מנידור (מנדלשטם) אברהם אברשה
חייט חנה   לוין חנוך   מעברי (טביב) רחל
חינקין יצחק   לוין מרדכי   מקלאוד (הורביץ) ברכה
חסל גדעון   לוין (אתיאל) ציונה   מקלר (קולדין) רחל
טביב מרדכי   לוקשין רחל   נהמי יעקב
טוביה (יהוד) יונה   לזנגה מרדכי דב   סיקלר (גלבר) בתיה
טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   למישוב ישראל   סנה (וינברג) חנה ניוטה
יאבו נתן   מדמוני זכריה   סתוי נעמן
יזרעאלי משה   מדמוני שלמה   עצמון (זייגר) צילה
ילובסקי (בוקסר) מרים   מוסטר זאב   עראקי מאיר