איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פאר שאול   צ'רנוב הילדה   רוטנברג משה
פומרנץ מרדכי   צוקרמן אברהם   רוטשילד זיגמונד שמעון
פוסוסורסקי (חן טוב) חנה   צמיר (צימרמן) אלימלך   רויז יוסף
פיאלקוב משה   קאופטייל מיקי מנחם   רום (לישנסקי) עבריה
פישמן (פלדמן) איטה   קביסניק ברכה   רטנר (מושין) שולמית
פלדמן (פרידמן) שרה   קופמן יוסף   ריבלין ליפא
פלוטקין שלמה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל   ריינגולד חנה
פלץ (ויסמן) יפה ז'ניה   קלדרון יעקב   שוסטר (הורנפלד) הניה
פנחס יחזקאל   קלמוביץ (חוינה) ברוניה ברכה   שוסטר יוסף
פנחסוביץ (סירקיס) מרים   קלס רבקה   שוקרי סוהיל
פסטרנק (קרייניוק) סימה   קפלן (נואה) אני   שורצשטרק (שיבק) צינה
פרומקיס אריה   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה   שחר יצחק
פרומקיס (אושרוב) שפרה   רבינוביץ שמואל
הורים: אברהם יצחק, סוניה שרה; לידה: 1911
  שטורך אגון
פרלמן יחיאל   רבינוביץ שמואל
הורים: משה קופמן, ברטה בתיה; בת זוג: חנה; לידה: 1911
  שטיין (גולדמן) חנה
פרלמן נחמן   רגב (גרבטי) מרדכי   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
פרנקו ויקטוריה   רגבי (גלסניק) אסתר   שטיינמסר צבי הרמן
פרנקנשטיין משה מנפרד   רוזנבלום צבי   שטינמן אברהם
פרסוב אברהם   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   שלוסברג (פרימן) דליה
פרשקובסקי אליהו   רוזנמן נחמה   שלימוביץ גיטל
צ'רנוב בלומה   רוזנפלד שרה   שלנג צבי