איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטורך אגון   שטינמן אברהם   שניצר מוריס
שטיין (גולדמן) חנה   שלוסברג (פרימן) דליה   שנרפ (רוזנטל) בטי
שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי   שלימוביץ גיטל   שער סעדיה
שטיינמסר צבי הרמן   שלנג צבי   תאומים פרנקל משה