איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   בידק מרדכי   גדסי ירוחם
אבטיחי (רוזין) עפרה   ביקל עמנואל   גולדין זלמן
אבישי (אפרים) רבקה   ביקל (קרטגנר) שרה   גולדנברג זקה
אגי אברהם   בירגר שמריהו   גולדנסקי אריה
אהרוני (חכים) שרה   בלאו (ארליכמן) שרה   גולדנסקי (זוסמן) רחל
אהרונסון חיים הורסט   בלגודטני בנימין   גורביץ אליהו
אוסר ג'ק יעקב   בלגודטני לאה   גורנברג ירחמיאל
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   בלולו פלילה   גורפיין (שלומוביץ) שרה
אילון (סגל) אביגיל   בן אליעזר אסתר   גיבשטיין דורה
אלוני (ברמן) חנה   בן דוד (וקסלר) צפורה   גינגולד חיה
אנטין יגאל   בן יהודה (מוסאל) מרים   גינזבורג מיכאל
אספורמוס מרים   בן שמואל משה   גלזר מרדכי
אספורמוס שמואל   בק רבקה   גלצקי דוד
אפשטיין חיים   בקר שמואל   גפלה ירוחם
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   ברונר (מיצמכר) יהודית   גרינברג (אכסנפלד) אטה
אשל אריה   ברניצקי אליהו   גרינברג חיה שרה
בוכסטר נתן   ברניצקי (ויסר) ציונה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה
בורק (רבינוביץ) טובה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי   דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל
בורשטיין (גלזר) נחמה   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   דה-סואן (אדמוב) שולמית
ביביס טניה   גבע (נגלברג) יצחק   דויטש מרים