איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   בן יעקב (גולדברגר) אריה   הרטמן מקס
אבן (קמיניצקי) יוסף   בנטוב (זינגר) רבקה   וולובלסקי (קובל) בתיה
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   בק שלום   וולפרט (גוטליב ביר) רות
אברמוביץ ישראל   ברדי (ברדיצ'בסקי) גבריאל גבי   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה
אורון (שטרן) אריה   ברניצקי ריטה רחל   זאבי אשר
איכילוב יאיר   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זומר חיה שרה
איתן ריטה   ברסוק (גרבורג) צילה   זוסמן בנימין
אנגל אהרון   בשארי יוסף   זרחי בנימין
אקרשטיין ברכה   בשארי (דמארי) צביה   חיימי אביגדור
אריה אברהם   ג'ימנז ג'וליו   חנקין אברהם
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   חנקין (קרר) דבורה
אתיאל שדיאור   גודני חסידה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
בולקינד אלחנן   גור אריה (אלקון) יהודית   טורנינסקי (סולומון) רחל
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גלנץ שאול   יאבו (חלק) רבקה
ביאזי מאיר   גריגולד יוסף   יואלסון צרלס
בידק לאה   גרשוביץ מיכאל   יזרסקי (ליפץ) אילה
בלקינד לרמן לאה   גשרי (גרבולסקי) אסתר   ילובסקי קלרה
בן ברק איתמר   דרוקמן (ארבל) גאולה   יעקבזון אהרון
בן גל (בנקהלטר) ראובן   דרוקמן קרל   יעקבסון שלמה
בן הלל יגאל   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   כהן (בן זאב) חבצלת