איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כובני (דהרי) רחל   סאבו יעקב   קסנר אריה יחזקאל
לבה ישראל   סלומון איווט   קפארה נחמיה
לוי (גפלה) לאה   עוקשי אבשלום   קפלן ארוין
לוי (סולימן) רחל   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר   קריבינס ווילבור
לויד (עוג'ן) אביגיל   עראקי פנחס   קריצמן (שטיינמן) שולה
לויוס (לוין) אספירה פירה   פיאלקוב (בסקינד) יהודית   קרניאל יפרח
מאירוביץ עמי זכאי   פייגלזון (רוזנשטראוס) קלרה חיה   רוגוטנר (סניור) צפורה
מוהילביץ קופיל   פנסטר פנינה   רוז'נסקי משה
מורטנפלד (פלאום) פריידה   פרימן דרור (שמוקלר) מרים   רוזנפלד דב
מושין דוד   פרסוב סילביה   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה
מזרחי (סולימן) אסתר   צייזלר בן ציון   רוטשטיין יחזקאל
מזרחי (רצון) שפרה   צפרוני (אבולעפיה) שולמית   רוי (סניידר) שילה
מייזל אברהם   קדם (בלוך) גאולה   רפפורט חנן
מילר (קופרמן) אלקה   קופרשטיין מרים   רצון (כהן) שרה
מנדל משה   קופרשטיין רות   שבל מנחם
מני (הכהן) שרה   קושניר בלהה   שולמן צבי
מרגלית (ינובסקי) שולמית   קזושנר אברהם יחיאל   שולנר (פרנקל) דבורה
מרקוס אלינור   קירז'נר (הולצברג) רחל   שור (גינזבורג) חנה ננה
מרשל (שמש) ברנרד   קליין (פרוימוביץ) צפורה   שור (פוחצ'בסקי) יונה
נהמי מרים   קלמפנר (ברזובסקי) סגולה   שטרקנד שמואל