איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (שרמן) ציונה   בנימיני יהונתן נתן   הראל (קניגסברג) צבי
אברוך שבתאי   בקר יגאל   וגנר (בלוטין) לאה
אברמסון מתניה   ברוק מנחם מנדל   וייל אברהם ארתור
אדלר יצחק   ברניצקי שלום שמונה   וימן משה
אהרוני (מלמד) הדסה   ברקוביץ פולה   וינטר חיים
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ויס משה ברוך
אחיטוב חיה לאה   גולדברג ישראל   וכסלר (לנדקר) סופי
אייכהולץ וולטר   גולדשטיין מנחם   וקסלר יהושע
אלקיים יחיאל   גולן (מזרחי) אברהם   ז'יטובצקי זית שמעון
אפלבוים משה   גורדון יעקב   זוהר (ברייטברט) שלמה
אפשטיין (לובלינר) רחל   גורה (ליס) יונה   זוסמן מור ריא אליזבת
אריה שפרה   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה   זיגלבאום אלכס
אתיאל עמיחי   גינגולד צבי   זיגר (לרסון) הלן
בוקסר אברהם   גרינפלד אליהו   זלצמן אסתר
בטלמן (קורפיסט) סופי   גרצברג נחום   חרובי (בוקסר) רחל
ביץ (לנדגרטן) חוה   גרשט אברהם   טורצקי (רבינוביץ) חנה
בית הלחמי נדביה   דימנט דוד   טייבר (אברמסון) גאולה
בלוך אליהו אדוארד   דמארי (ילוז) פרחיה   טרכטנברג אלחנן אליק
בן יהודה יונה   הולץ משה   יאבו (רוטנברג) דבורה סבינה
בן יוסף (זוסמן) חנן   הראל (המבורגר) יוסי   יזרסקי (עומסי) אסתר