איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב פנחס   אפשטיין (ויסמן) זיוה   גוטשטיין צבי
אבירם (אברמוביץ) יהושע   בולקינד יגאל   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר
אבירם (טויבר) לאה   בונדר שמואל   גפלה חיים
אבן (קרון) תמר   ביאזי (לוי) בתיה   גרוסמן משה
אברמוב אברהם   בירגר אבשלום   גרוסמן (פישר) רבקה
אברמוב עמנואל   בלנקמן בן ציון בנו   גרצברג חיה
אברמוביץ אידה   בן אהרון צדוק אברהם   דברה יהודית
אברמוביץ (צלליכין) בתיה   בן ברק (גולני) מכבית   דמארי סעדיה
אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה   בן יעקב עמנואלה   דשבסקי דוד
אברמוביץ מתתיהו   בן עמי (קדישמן) אהרון   הוברמן (אברוך) חסידה
אברמסון יונתן יונץ   בן שחר (פרידמן) דינה   הוניג עמיחי
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   בן שחר (משתילים) זאב   הימן ישראל
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   בן שחר מינה   הס (אגי) עליזה שמחה
אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   בק ישראל   והב (השאש) שושנה
אורון (ברונשטיין) עבריה   בר (הלוי) לאה   וויט מרים
אלינגהם קונל וולסי   ברס חיים   וולפוביץ משה
אלכמיסטר יוסף   ברסוק גרשון   ויזנסקי יהודית
אלקיים רחמים   ברקאי פנחס   וימן (פינברג) אהובה
אנוקוב גבריאל   בשארי בנימין   וינברג גרסטנר רחל אביבה
אפרתי (גדסי) מנחם   גוהלני רחל   ויסברג אפרים