איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קליין (סולימן) אסתר   רובשקין (כהן) שושנה   ריכטר רפאל
קפלן משה   רוזן (קזושנר) שולמית   שאול דניאל דני
קרייס אליהו אגון   רוזנבאום יצחק   שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה
קרניאל (כהן) ויקטוריה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   שפטל (רבינוביץ) פוליה
קרסנשטיין צפורה   רוזנפלד שלמה   שפר (שניפר) יאיר
ראב"ד דן   רוט אהרון   שרון (שרמן) אברהם שרי
רבינסקי (רבינוביץ) לאה   רוטשילד (וולהיים) סוזי שושנה   שרמן אלפרד
רגבי (רוגובסקי) צבי   רוס משה