איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישר בן ציון   בן ארצי (נוריאל) חנה   גינדי (כדריה) מזל
אברוך חנינא   בן יעקב (מרגלית) שולמית   גל חיים
אופנהיים יוסף יוסקה   בנימין נסים   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אזולאי יצחק   בסקום ביל   גל (לובמן) צלה
איילי (גורה) נעמי   ברגר (גניס) עדה   גרשונוביץ יעקב
אלדר הרצל   ברגר (קרנר, סילביה) שולמית   דמארי זכריה
אלוג'י אלדד   ברדן ישראל   דרובין מאיר
אלוני יוסף   ברוך מזל   הושנדר צבי
אלירז (סולימן) ג'מילה יפה   ברקאי יוספה   היינמן גרשון
אלקוצר (רגוניס) רחל   ברקוביץ (לנס) גרטי   היינמן (סמטר סמפטר) תמר
אמבר (ברנשטיין) רות   ג'מיל (טביב) צפורה   הלוי מיכאל
אקוה יהודה   גודעי שרה   הלמן יהודה
ארבל (איידלננט) עמיהוד   גוטשטיין בת שבע   המאירי (אברמוביץ) שרה
אשכולי (הורנפלד) מרים   גולדברג אברהם   הרצבי (קרסנשטיין) צפירה
אשל תמר   גולדברג (ברדן) יעל   הררי שלום
בובשובר אברהם אברשה   גולדברג ישראל חיים   וינברג (רפפורט) נחמה
בידלובסקי משה   גולדנברג בן ציון   וינר גדעון
ביועס מרים   גולן (מזרחי) רינה   וקסלר (קפלן) טובה
בית הלחמי נגה   גורודצקי (גלזר) דבורה   זאיק ברוך
בלומברג אלחנן   גיבשטיין גלזר יהודית   זינגר דוד