איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישר בן ציון   בן יעקב (מרגלית) שולמית   גל חיים
אברוך חנינא   בן שחר (משתילים) זאב   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אופנהיים יוסף יוסקה   בנימין נסים   גל (לובמן) צלה
איילי (גורה) נעמי   בסקום ביל   גרשונוביץ יעקב
אלדר הרצל   ברגר (גניס) עדה   דמארי זכריה
אלוג'י אלדד   ברגר (קרנר, סילביה) שולמית   דרובין מאיר
אלוני יוסף   ברדן ישראל   הושנדר צבי
אלירז (סולימן) ג'מילה יפה   ברוך מזל   היינמן גרשון
אלקוצר (רגוניס) רחל   ברקאי יוספה   היינמן (סמטר סמפטר) תמר
אמבר (ברנשטיין) רות   ברקוביץ (לנס) גרטי   הלוי מיכאל
אקוה יהודה   ג'מיל (טביב) צפורה   הלמן יהודה
ארבל עמיהוד   גוטשטיין בת שבע   המאירי (אברמוביץ) שרה
אשכולי (הורנפלד) מרים   גולדברג אברהם   הרצבי (קרסנשטיין) צפירה
אשל תמר   גולדברג (ברדן) יעל   הררי שלום
בובשובר אברהם אברשה   גולדברג ישראל חיים   וינברג (רפפורט) נחמה
בידלובסקי משה   גולדנברג בן ציון   וינר גדעון
ביועס מרים   גולן (מזרחי) רינה   וקסלר (קפלן) טובה
בית הלחמי נגה   גורודצקי (גלזר) דבורה   זאיק ברוך
בלומברג אלחנן   גיבשטיין גלזר יהודית   זינגר דוד
בן ארצי (נוריאל) חנה   גינדי (כדריה) מזל   זינגר מנחם