איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זית עמישוע   ליבונטין אריה   סנש גיורא
חוטוצקי זלמן   ליבונטין (וולקני) לאה דגה   סעדיה חיים
חזין לילי   לנדקר (הנוך) קטי   ספקטור מרדכי
חיסין משה   מאיר הרברט   ספקטור (גנסין) צפרירה
חן טוב נחמה   מאירוביץ נתן נתנאל   עדן רייגרוד (רייגרודסקי) נורמן נחום
חתוכה רחל   מגדל יצחק   עובדיה ראובן
טורקיה שלמה   מדמוני דוד   עוגן (עוג'ן) יעקב
טפט נתן   מוהילביץ שאול יצחק   עין צפורה
ידיד אל (דדשוב) שלמה   מזרחי מנשה   פאר יעקב
יזהר (זוסמן) יהודית   מייטליס יוסף   פדרמן יצחק
ילובסקי אדם   מילמן שמואל שמוליק   פלוטקין (קירז'נר) רבקה
יעקובוביץ אמנון   מימון משה   פרידמן (קויפמן) יעל
יעקובוביץ (ויס) אסתר   מלניק צבי   פרלמן משה
ישח גבריאל   מרקוביץ (קפלן) רחל   פרסוף (פרסוב) נחמיה
כהן דוד   נביאסקי אברהם   צארום שמואל
כצלר (וינברג) ניוטה חנה   נחמני יגאל הווארד   צדוק (רצון) מרים
לבוק (בק) חיה   ניסים נחמה   צוקר (יעקבזון) לאה
לביא (גפלה) שושנה   נפולסקי בתיה   ציטרינובסקי (הורביץ) יהודית
לוטן (מורבין) אסתר   סדמי (סדומסקי) עורה-עם   צייטלין מדליה נחום
לוי רחל   סיבהי דינה   צלליכין רוחמה