איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   רובינשטיין (פקולה) שפרה   שחר (יעקבזון) נחמה
קאופמן ג'יי יוסף צבי   רוז'נסקי יקותיאל   שחר (שחרוביץ) שריה
קדישמן עליזה   רוזן (רוזין) מתניה   שטינמן ישראל
קוזי משה   רוזנבלום (יזרעאל) רחל   שידלוביצקי (פישצנר) נחמה
קולדר (פנחס) אהובה   רוזנמן יצחק   שילוני (סלוניק) אשר
קושניר (רנד) גילה   רוכברגר (ראוכברגר) מקס   שלגי (שניידר) דוד
קושניר ישעיהו   רופמן אריה ליאון   שלומוביץ מיכאל
קטורי (אסא) עליזה   רחבי אהרון   שלמה (סולימן) שמעון
קראוס אריה   רייטר (הימן) מלכה   שניצר (מרקוס) מלדרד מלכה
קרומהולץ בתיה   רפפורט יוסף   שפירא (אקוה) רחל
קרנר יהודית   שאולוב פרץ   שפר (פופקו) אלימלך
קרצ'בסקי עזרא   שביט (פוקס) נעמי   שקובסקי דוד
רביב (רביוב) בועז   שובל (גולדין) שושנה   שקולניק אליעזר
רבינוביץ נחמה   שחין בן ציון