איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זוסמן (הרמן) יהודית   יודלביץ יהודה   לן נורמן
זיגר מתניה   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה   לפידות אליעזר
זיו יעקב   יעקב יוסף   לשם אבשלום
זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   יעקבזון משה   מאירוביץ הילדא
זלצמן-ויסמן פנינה   יעקובי דוד   מבורך חיים
זמיר בולר (פישצנר) צפורה   כהן בתיה   מוטס יעקב
זק אברהם   כהן (איזקסון, איציקסון) מירה   מונק (גלזר) מרים
חומסקי (ליפקין) הדסה   כהן ארזי שלמה   מזרחי (מסוורי) שושנה
חיטרוש יוסף   כרמי רבקה   מיט רות
חיסין (פומרנץ) קלרה   לב אריה   מיכאלי יצחק
חמוז כהן שאול   לבונטין אביגדור   נביאסקי (חודורובסקי) הניה
חממי יצחק   לדני צבי   נחמיאס יעקב
חנוכה אהרון   לוטרל ג'סטון   ניר (וידנפלד) עמוס
חתוכה עובדיה   לוי (נגרין) אסתר   נפולסקי טובה
טביב אהרון   לוי (גנני) שאול   סגיס יהודה
טביב (חג'בי) מרים   לוין (שכן) אלה   סולימן משה
טולדו (סולימן) רבקה   לוינשטיין משה   סלומון בנימין
טפט (סנדיק) אלה   ליבין מרדכי   סלומון יוסף
טרכטנברג יצחק   ליטבין (סופר) זהבה   סמיד (רוזנפלד) פנינה
יהוד אברהם   ליפשיץ פגיאל פגי   סמיטנקה (סולימן) חנה