איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מלכין (מאירוביץ) צפורה   פטיש (פוטשמכר) יוסף   קרויזמן (גרינבלט) אסתר
מרקוס אלוין אברהם   פישל רחל   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
מרקוס הילדה אדית   פישלזון (ויינר) אירן   ראשוני נרי יצחק
נוסוביץ (קירז'נר) רחל   פלג (פליגלמן) דוד   רביוב (שמואלי) יפה
ניני (מוסאל) רחל   פלמר מרדכי אליעזר   רבינוביץ יפה
ניר (פפירמייסטר) אבינועם   פלמר משה דוד   רגבי (לנדמן) רות
נכוני (קירז'נר) תהילה   פרידמן (מיכלזון) זהבה   רוזנפלד יגאל
סופר (חדיר כדיר) שולמית שולה שמחה   פרידמן שרה   רוחה יהונתן
סיטקוב (גינזבורג) רחל   פרלין פרי (טוליפמן) עליזה   רכטר אהרון
סינואני מרים   פרס (טפט רפאלי) יוכבד   שאול (קורן) שרה
סלונימסקי (בירגר) אורה   צארום (יהוד) שושנה   שובל (כהן) מרים
סמואלוב יצחק   צייזלר (בלובשטיין) יפה   שובלי יעקב
עדן (גוטמן) שולמית שאם   קאהן (איצקוביץ) ורדה   שוהם דוד
עוג'ן ידידיה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית   שטוקהמר ירוחם
עוג'ן עדינה   קטלן (גניס) חוה   שלגי (קפלן) לאה
עוזי מאירה   קייזר מלוין   שלוש אביעזר
עוקשי יוסף   קיש שליט סוניה ויקטוריה   שפילברג אריה
פולני דב   קליביצקי יעקב   שקולניק (לנדה) מרים
פופקו ישראל לולק   קמפי שאול   שריג גבריאל
פוקס (גוטגולד) מלכה   קסנר (הייפרט) בתיה   שרף (שוורצמן) אלקה