איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרקוס אלוין אברהם   פטיש (פוטשמכר) יוסף   קרויזמן (גרינבלט) אסתר
מרקוס הילדה אדית   פישל רחל   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
נוסוביץ (קירז'נר) רחל   פישלזון (ויינר) אירן   ראשוני נרי יצחק
ניני (מוסאל) רחל   פלג (פליגלמן) דוד   רביוב (שמואלי) יפה
ניר (פפירמייסטר) אבינועם   פלמר מרדכי אליעזר   רבינוביץ יפה
נכוני (קירז'נר) תהילה   פלמר משה דוד   רגבי (לנדמן) רות
סופר (חדיר כדיר) שולמית שולה שמחה   פרידמן שרה   רוזנפלד יגאל
סיטקוב (גינזבורג) רחל   פרלין פרי (טוליפמן) עליזה   רוחה יהונתן
סינואני מרים   פרס (טפט רפאלי) יוכבד   רכטר אהרון
סלונימסקי (בירגר) אורה   צארום (יהוד) שושנה   שאול (קורן) שרה
סמואלוב יצחק   צייזלר (בלובשטיין) יפה   שובל (כהן) מרים
עדן (גוטמן) שולמית שאם   קאהן (איצקוביץ) ורדה   שובלי יעקב
עוג'ן ידידיה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית   שוהם דוד
עוג'ן עדינה   קטלן (גניס) חוה   שטוקהמר ירוחם
עוזי מאירה   קייזר מלוין   שלגי (קפלן) לאה
עוקשי יוסף   קיש שליט סוניה ויקטוריה   שלוש אביעזר
פולני דב   קליביצקי יעקב   שפילברג אריה
פופקו ישראל לולק   קמפי שאול   שקולניק (לנדה) מרים
פוקס (גוטגולד) מלכה   קסנר (הייפרט) בתיה   שרף (שוורצמן) אלקה