איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וינר טוביה   יוסיפון חיונה   מאירי (דוידוביץ) לבי
וינשטוק (ברדן) בת עמי   יוסף (הלוי) מיכל   מבורך (אברמוב) חיה
ויצמן עזר   יזרעאל (ברנשטיין) ברטה בתיה   מורך יוסף
ולרויק רבקה   יעקבזון דניאל יהודה   מזרחי משה
זילברמן (חיסין) נחמה   יעקבסון (דהאן) מרים   מינקוב (ויסברג) הדסה
זינו (אפשטיין) שרה סוניה   יעקובוביץ אסתר   מלין שמואל מולה
זיצר יונה   יפה לאה   מלמד בן עמי
זית בתיה   יפין (קרקובסקי) נחמה   מנצור יוסף
זק (דסקל) בלומה   ישראלי (אביוב) רבקה   מרקוביץ אליעזר
זק"ש ניסן מאיר פייבל   כהן יעקובה יעקב   נגה אריה
חוברה ישראל   כץ (קויפמן) יהודית   נווה (שטרסלר) אסתר
חויטיקה חנוך   לדין (לדינצקי) יונה   נוסבאום (קרישבסקי) בתיה
חממי נסים   לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה   נחמיאס אמנון
חנלס אברשה   לוינסון (פלום) ברטה בתיה   נימובסקי בסקינד דינה
חסון עמנואל   לויתן אריה   נעמן אורי
חריפאי (פניק) נורדיה   ליבל חיים   נתיב (קדישמן) צפורה
טורקיה (סבאן) שמחה   לנדאו שמואל   סגיס (אלימלך) נצחיה סול
ידיד אל (יעקובי) שושנה   לפידות שלמה   סגל דוד
יולביץ דניאל   מאייר שמואל   סולימן יוסף אוסי
יולביץ (וינגוט) שפרה   מאירוביץ יגאל   סולימן ציון