איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וישקין דוד מרדכי   כהן אבשלום   מוקטל דוד
זינגר (גרינבלט) יהושבעת   כהן יוסף   מזורסקי (ליכטנטל) פנינה
זית (גורפינקל) צפורה   כהן יעקב   מזרחי (גלוסקא) ציונה
זיתוני (אברמוביץ) רות   כהן שולמית   מזרחי שמחה
זמיר (זוסמנוביץ) דניאל   כרמון גלעדי (בן צבי) צפורה   מימון ציון
חביב רם   לאו (איזקסון) רות   מלין יגאל
חנוכה (זיזובי) מרגלית   לב (מוסאל) יונה   מלכה (דמול) רחל
טביב (איקלהיימר) גבריאלה   לבה (שטינמן) צפורה   מנדל שושנה
טביב ידידה   לביא (לוינשטיין) יצחק   נאור (מזרחי) בנימין בני
טבק מילכה   לביא (הייפרט) נעמי   נדיבי צבי הירש
טורבינר אברהם   לדרפיין שלמה   נובופרוצקי (רוזנברג) חיה
יהוד זכריה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה   ניני ישראל
יושע (צרפתי) רחל   לוי יצחק   נמרי (פרידמן) בלה בלהה
ינובסקי עמוס   לוי עובדיה   נעם (זוסמן) יחזקאל
יעקובי יהודה   לוין יהודית   נעמן (מינץ) שושנה
יעקובי (מוסאל) שמחה   לוין (חיל) מרים מירלה   סולימן מאיר
יפה יהודה   ליברגוט צוקרמן נחמן   סטודרד (יודלביץ) אוולין דבורה
יצחקי ארנון   לנגר (בונדר) מינה   סטולוביץ משה
כדר אהרון   לנדה (גולדברג) שרה   סיבהי (עובדיה) שולמית
כהן (בעדני) אביגיל   מדורסקי צבי   סלומון מרים