איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עדיני (קרצ'בסקי) לאה   קורץ אריה   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
עובדיה (הופמן) גיטל גיזלה   קורץ מרים   רימר (עומסי) מרים
פאר יעקב   קורץ רחל   רפפורט (כהן) שרה
פאר מאיר   קטלובסקי שמואל   שאולוב (אברמוב) מלכה
פדר (פלדמן) בתיה   קיפניס שי   שווקה פילוסוף (יעקובי) אסתר
פולני יהודה   קלדרון מרדכי   שטינברג אברהם
פיין דינה   קמפינסקי חיים   שטינמן (דלאון) מרגיט
פייער מאיר   קפלון עודד   שטינמן (מורך) מרגלית
פישר אביגדור   קפלן בן עמי   שטמפפר אנוש
פישר (הרפז) מאירה   קצורין אפרים   שייר אריה
פישר משה   קריבינס הרולד   שייר רחל
פלג (פכט) אברהם   קרצ'בסקי גאולה   שינקמן (יזרעאל) שרה
פלג (טביב) מלכה   קשת (קירז'נר) משה   שיף אהרון
פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה   קשת (ילין) עדינה   שכטר פנחס
פלוטקין (קליבנוב) נדיבה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי   שלום רחמים
פניק (בלושטיין) הניה   רוזן (רוזנבליט) שמואל   שמאי (בוזלי) מרים
פרי (כרסנתי) כרמלה   רוזנברג טובה   שמאי (מזרחי) רחל
צורי יוסף   רוכמן יעקב   שמואלוב מאיר חיים
קוהוסוב יוסף   רוכמן (גורה) רות   שמידט (פוקס) יהודית
קוסובסקי עוזי עוזר   רון בצלאל   שפירא אבא אליהו אייבי