איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סלומון משה   צורי יוסף   רוכמן יעקב
סניור חבצלת לילי   קוהוסוב יוסף   רוכמן (גורה) רות
סעדיה מרים   קוסובסקי עוזי עוזר   רון בצלאל
עדיני (קרצ'בסקי) לאה   קורץ אריה   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
עובדיה (הופמן) גיטל גיזלה   קורץ מרים   רימר (עומסי) מרים
פאר יעקב   קורץ רחל   רינגר יוסף
פאר מאיר   קטלובסקי שמואל   רפפורט (כהן) שרה
פדר (פלדמן) בתיה   קיפניס שי   שאולוב (אברמוב) מלכה
פולני יהודה   קלדרון מרדכי   שווקה פילוסוף (יעקובי) אסתר
פיין דינה   קמפינסקי חיים   שטינברג אברהם
פייער מאיר   קפלון עודד   שטינמן (דלאון) מרגיט
פישר אביגדור   קפלן בן עמי   שטינמן (מורך) מרגלית
פישר (הרפז) מאירה   קצורין אפרים   שטמפפר אנוש
פישר משה   קריבינס הרולד   שייר אריה
פלג (פכט) אברהם   קרצ'בסקי גאולה   שייר רחל
פלג (טביב) מלכה   קשת (קירז'נר) משה   שינקמן (יזרעאל) שרה
פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה   קשת (ילין) עדינה   שיף אהרון
פלוטקין (קליבנוב) נדיבה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי   שכטר פנחס
פניק (בלושטיין) הניה   רוזן (רוזנבליט) שמואל   שלום רחמים
פרי (כרסנתי) כרמלה   רוזנברג טובה   שמאי (בוזלי) מרים