איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמידט (פוקס) יהודית   שרון (הלוי) תמה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
שפירא אבא אליהו אייבי   שריג (פירסט) חנה    
שרון (שלומוביץ) שרה לאה   שרעבי זכריה