איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סיבהי סעדיה   פרלמוטר (קירז'נר) חיה   רוזנפלד (אוליבנבוים) רחל
סלידוכין יהודה   פרנקו יצחק   רון (רוט) מרדכי
סלע (פרידריך) בת שבע   צוקר דוד   רותם (מילר) אריה
סנש (אברמסון) גינוסרה   צוקרמן דוד   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד
ספקטור אריה   צור (רוטנשטיין) שמעון   רינגר (גוטגולד) שרה
ספקטור נחמה   ציגלרויט מתניה   ריסל ישראלה
סקלרוד חוה   צלליכין אליעזר   רכטר (פישלזון) רחל
עופרי (עפארי) יוסף   צלליכין (סימן טוב) מונה   רפאלי אליעזר
עוקשי (הלוי) פנינה   צלליכין עמוס   רצון בנימין
עוקשי רחמים   צרניחוב ציונה   שבח אורי
עצמון (כצמן) יזהר   קביסניק שרה   שובלי שמעון
עראקי (נדב) יונה   קובלסקי (אברוך) פנינה   שטיין (הלוי) שולמית
פאפו ז'ק יעקב   קיוויתי נסים   שילה שמואל
פאר יעקב זאב   קליביצקי (שרף) שולמית   שינקרייט (בירגר) יהודית
פוגל מאיר   קליינמן נחמה   שיפמן יוסף יוסקה
פולק (רוחה) מרים   קנטר יצחק   שכן יהושע
פומרוק נחמה   קרון שולמית   שלום אסתר
פלום (הרש) שרה אוליס   קריב (פרידמן, קרבינסקי) רינה   שלום שרה
פרט (ציגלרויט) רות   קרלין (קרלינסקי) אלי   שלוש (גרפינקל) רחל
פרידברג אורה   רוזנמן אליעזר   שמחון לוי יעקב אליהו