איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב לוי   בלוטין ברוניה   גומולקה (זוסמן) דבורה
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   בלקינד (אוגוז) דינה   גורן (צ'יזיק) נעמי
אברוצקי מתתיהו   בן חור (מרגלית) שרה   גינזברג (וולוך) רחל
אולינקי אברהם   בן יעקב (זסלבסקי) רינה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
אוסטשינסקי דינה   בס (פישר) יוכבד   גפן אורי שם טוב
אזולאי (אברמוב) מלכה   בסקינד (רוזנצויט) חיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אחיעז (ארליך) זאב   בקנר עדינה   דברה יונתן
אילני (ברם) צפורה   בקר (הנדלמן) חיה   דימנט ישראל
אניב אדית   בקר יצחק   דיקמן רות
אניספלד יצחק   בראון (גלזמן) שולה   דמארי מרים
אקמן (מורך) יפה   ברגמן פנחס   דנציגר קרון יחיאל
ארבל (בן כהן) רות   ברודה (רוזן) ציונה יוספינה רחל   דנקוביץ (גורודצקי) מרים
אריה אליהו משה   ברז"ל צבי   דפנא (גרינבלט) מינה
ארליך יצחק   ברסלר דוד   הוברמן מרדכי מודי
ארליך משה   ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   הוד (יהוד) אפרים
ארקין שמעון   בשארי מזל   הולצר אברהם
אשד (אושדי) יעקב   בשארי (יחיא) פנינה   הופמן אהרון
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   גוטהילף שמואל אחא   היין צבי
בייליס (וישנבסקי) אהובה   גולדברג סרג   הינדי (כהן) מזל
בירנבוים יואל   גולומב דליה   הלוי אברהם אלקנה