איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב לוי   בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   גוטהילף שמואל אחא
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   בייליס (וישנבסקי) אהובה   גולדברג סרג
אברוצקי מתתיהו   בירנבוים יואל   גולומב דליה
אגרנט (פריינטי) כוכבה   בלוטין ברוניה   גומולקה (זוסמן) דבורה
אוירבך שושנה   בלקינד (אוגוז) דינה   גורן (צ'יזיק) נעמי
אולינקי אברהם   בן חור (מרגלית) שרה   גינזברג (וולוך) רחל
אוסטשינסקי דינה   בן יעקב (זסלבסקי) רינה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
אזולאי (אברמוב) מלכה   בס (פישר) יוכבד   גפן אורי שם טוב
אחיעז (ארליך) זאב   בסקינד (רוזנצויט) חיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אילני (ברם) צפורה   בקנר עדינה   גרין יעקב
אילת ניצה   בקר (הנדלמן) חיה   דברה יונתן
אניב אדית   בקר יצחק   דימנט ישראל
אניספלד יצחק   בראון (גלזמן) שולה   דיקמן רות
אקמן (מורך) יפה   ברגמן פנחס   דמארי מרים
ארבל (בן כהן) רות   ברודה (רוזן) ציונה יוספינה רחל   דנציגר קרון יחיאל
אריה אליהו משה   ברז"ל צבי   דנקוביץ (גורודצקי) מרים
ארליך יצחק   ברסלר דוד   דפנא (גרינבלט) מינה
ארליך משה   ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   הוברמן מרדכי מודי
ארקין שמעון   בשארי מזל   הוד (יהוד) אפרים
אשד (אושדי) יעקב   בשארי (יחיא) פנינה   הולצר אברהם