איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב לוי   בייליס (וישנבסקי) אהובה   גולדברג סרג
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   בירנבוים יואל   גולומב דליה
אברוצקי מתתיהו   בלוטין ברוניה   גומולקה (זוסמן) דבורה
אגרנט (פריינטי) כוכבה   בלקינד (אוגוז) דינה   גורן (צ'יזיק) נעמי
אוירבך שושנה   בן חור (מרגלית) שרה   גינזברג (וולוך) רחל
אולינקי אברהם   בן יעקב (זסלבסקי) רינה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
אוסטשינסקי דינה   בס (פישר) יוכבד   גפן אורי שם טוב
אזולאי (אברמוב) מלכה   בסקינד (רוזנצויט) חיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אחיעז (ארליך) זאב   בקנר עדינה   גרין יעקב
אילני (ברם) צפורה   בקר (הנדלמן) חיה   דברה יונתן
אניב אדית   בקר יצחק   דימנט ישראל
אניספלד יצחק   בראון (גלזמן) שולה   דיקמן רות
אקמן (מורך) יפה   ברגמן פנחס   דמארי מרים
ארבל (בן כהן) רות   ברודה (רוזן) ציונה יוספינה רחל   דנציגר קרון יחיאל
אריה אליהו משה   ברז"ל צבי   דנקוביץ (גורודצקי) מרים
ארליך יצחק   ברסלר דוד   דפנא (גרינבלט) מינה
ארליך משה   ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   הוברמן מרדכי מודי
ארקין שמעון   בשארי מזל   הוד (יהוד) אפרים
אשד (אושדי) יעקב   בשארי (יחיא) פנינה   הולצר אברהם
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   גוטהילף שמואל אחא   הופמן אהרון