איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מקוגון יהודה   פשיגודה (קפלון) טלילה   רוזן גדעון
ניב (גורדון) תקוה   צוברי יוסף   רוזן (רוזנבליט) רפי
סגל (זיגר) רנה   צוקר (אביוב) כוכבה   רוזנפלד יחיאל
סופר עליזה   ציברסקי בלהה   רוט (קוזי) מרים
סקרבניק (רגוניס) שמחה חדוה   ציטרין (דימנט) מלכה   רוכברגר (טביב) נעמי נעימה
עופרי (פוקס) מרים   קוזי (גולדנברג) בלה   רון (צימלגיסר) פנינה פסיה
עזרוני ינון   קוטרמן (באשר) רחל   רון כסה (ביבו) כרמלה
פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   קויפמן (קאופמן) פנחס   רייטשוק (חיסין) יהודית
פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   קולר סאלי זלמן   ריכטר (חן) זלדה הרטה
פוחצ'בסקי יפתח   קום נפתלי הירץ   רפאלי (אורנשטיין) שושנה
פולני נעמי   קטלובסקי (הנס) שושנה   רץ (הורביץ) דינה
פטיש (ימפולסקי) שרה רבקה   קליפר אריה   שבילי (זיזובי) שולמית
פיילכנפלד קורט   קנטור (פולני) טלילה   שוהם דינה
פלברט יהושע   קרן (פרומקיס) ויקטוריה   שוורץ (הולצר) חנה
פלג (מוסאל) יוסף   קררי יגאל   שיבולת שלמה
פלדמן שמואל שמילקה   ראש משה   שיינברום (מימון) מרים
פליישר מרדכי מוטקה   רב רבינוביץ (בלוך) רות   שינברג יוסף
פלצ'י (כדריה) עמליה   רבינוביץ איזידור   שמיר (שמוטקין) אברהם
פרידמן יצחק   רובין (בן יעקב) חנה   שמעוני זיוה
פריטל (פרמולניק) מנחם   רוז'נסקי (גלזר) רבקה   שמעוני (שפיצר) יעקב