איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמעוני (שפיצר) יעקב   שפירא תמר   שרשבסקי שמואל
שמעוני (טרכטנברג) שפרה   שפרן ישעיהו שייקה   תמיר (נחמוני) זהבה
שער (זינר) מרים   שקולניק נעמן    
שפי (קוסובסקי) מיה מלכה   שרמן אהרון אהרל'ה