איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמעוני (טרכטנברג) שפרה   שפירא תמר   שרמן אהרון אהרל'ה
שער (זינר) מרים   שפרן ישעיהו שייקה   שרשבסקי שמואל
שפי (קוסובסקי) מיה מלכה   שקולניק נעמן   תמיר (נחמוני) זהבה