איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פאר (אולדנפרב) אסתר   פליישר (לבנטל) חיה   קרישבסקי (פולק) צפורה פאני
פאר (שטובר) יפה   צדוק-יעקובי מאירה   רגוניס חיים
פאר משה   צור (אמיגה) דבורה   רוגל (זוסמן) נעמי
פאר (רדליך) פירחה   ציפר יחיאל   רוזן (רוזין) אליעזר
פוחצ'בסקי (ציבלין) רינה   צנזור יוסף   רוזן ארטור
פופקו (פליגלמן) דבורה   קארו סעדיה   רוזנמן עקיבא
פופקו ראובן   קובל (ישראלוביץ) מרים מלניה   רוזנפלד יעקב
פורת (פרשקובסקי) אמציה   קובלסקי שמעון   רוטשטיין (קמניצר) גבריאלה
פז (פסקרו) יעקב   קוני בנימין   רון (ויליץ חובב) אביבה
פיילכנפלד (אופנהיים) יהודית   קוני (בקנר) תמרה   רון (ורנץ) אליהו
פינס יהודה   קופ שמעון   רטנר אהרון
פירסט (אילדיס) רחל   קורץ חיים   רצון לדרפיין בת שבע
פישר אלחנן   קירש (גולדין) רבקה   שטאל זאב
פישר (גולדשלגר) דורינה   קלימקר יוסי   שפרברג יצחק
פכט צבי   קלמן ליפא   שקולניק (קצלר) נגה
פלג (רוז'נסקי) תקוה   קמפינסקי (איזה) ישראל   שרגאי מנחם
פלדי (פישר) רות   קריינין מרדכי אליהו מקס   תלם (טולמצקי) דוד