איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   בן יוסף (ליברמן) הניה   גיסין מרדכי מוטקה
אבישי מנחם   בן יעקב אהרון אהרל'ה   גלס (צורי) דוידה
אברהם (הלוי) יוכבד   בן צבי (וישנבסקי) מנחמה   דמול אריה
אוצפ בן עמי   בנארי (זיק) רבקה ריקי   דרור תמר
אליזוב (גבריאלי) שרה   בס אשר   הדס (כפיר) חבצלת
אלפא (הס) אלה   בסקום (נחמוני) שושנה   הולצר (קופר) פסיה
אמיר (הרפז) זיוה   בקר שמעון   הילזנרט ארנון
אניספלד (קוטלובסקי) חיה   בר און (זייצוב) אראלה   הלוי אברהם
אפרת (רפפורט) עדי   ברוך דניאל   הלוי יצחק
אקוה (נהמי) יפה   ברוש (ברשבסקי) אורי   הראל (יקותיאלי) זיוה
ארד נתן   ברניצקי אברהם   הראל (לויטה) יחיאלה
אריה רחל   ברסלר (חיסין) רנה   הרמתי (גלוסקא) רחל
ארנן (הרלינג) אברהם   ברקוביץ ארנון   הרניק מריוס
אשד (לוי) נחמה   גולדנברג (רוגובסקי) שרה חנה   וינדמן (פרס) אורה
בארי (קלדרון) אהובה   גולדשטיין אברהם   וינטר (פרומקיס) תמר
בולקינד (ריבקינד) סוזי   גולדשמיט יהודית   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר
ביבר מנחם   גורביץ (גולדברג) שרה   וינטרוב צבי
ביתן (ביצ'יק) דב   גורה אליהו אליק   זיו (ויסמן) ברוך
בן דוד (רבינוביץ) אילנה   גינדי גבריאל   זינגר (לדרמן) עליזה
בן חור (הולצר) חנה   גינצבורג (גינזבורג) עמרי   זינר (מדהלה) רוחמה