איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חודורובסקי (קלישוב) יהודית   כהן (קרישבסקי) תמי   מזרחי שלמה
חיטרוש (ששון) הדסה   כהן ארזי שלמה חי   מילמן (הלל) מאירה
חממי מרים מרים   כהן מילר (אופיר) בתיה   מימון (כמוס) בתיה
חתוכה שושנה   כץ (לבה) חוה   מימון שלמה
טביב יהודה   לאונר (טסטה) לאה   מלחי (פורמן) מרים מירה
טורבינר (שרשבסקי) לאה   לביא (לוי) מנחם   מלין (שטינברג) עמליה
טמיר (טומשין) אבשלום   לוי דוד   מנצור רחמים
טנצר גדעון   לוי (יערי) מרים   מרכס חיים
טרגן אליעזר   לוי משה   נימקובסקי מנחם
ימשון יצחק   לויתן (מזל) שרה   נריה (קיפניס) ניצה
יעקובי יצחק   ליבוביץ אמנון   נתיב (רוזנברג) שולמית
ירקוני (מוזס) אביבה   ליברמן דניאל   סגל גמליאל גמי
ישכיל דב   ליברמן (קריבנס) וילמה   סטולוביץ (קוזי) יפה
כהן אליהו   ליזרוביץ יפרח   סיבהי צביה
כהן אליעזר   מאירוביץ אורי   ספיר משולם שוליק
כהן זכריה   מאירוביץ עוזי   עוגן (עוג'ן) מאיר
כהן מאיר   מוגרבי שמעון   עומסי יצחק
כהן מיקי   מונק יהודה   עומסי (חמדי) מזל
כהן מרדכי   מוסאל אלישבע   עירון צפריר
כהן (חיסין) רחל   מזור (סולימן) קלרה   על בוחר (בירנבוים) רבקה